Chủ Nhật, 22/5/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”

Pháp luật

Tạo khuôn khổ pháp lý huy động quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở

Đây là quan điểm của TS Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương I, Ban Nội chính Trung ương đối với việc xây dựng dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đồng thời bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền con người theo quy định của Hiến pháp.

Làm nổi băng ngầm

Trang sinh viên

Tin tức - Sự kiện | Tọa đàm - trao đổi | Gương sáng đoàn viên

Nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo, đấu tranh với luận điệu sai trái

Trong khi Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đang quyết tâm thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thì các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại tìm cách đưa ra những luận điệu sai trái, ngụy tạo để xuyên tạc, kích động chống phá.

Ấm áp Xuân tình nguyện trên quê hương cách mạng Cao Bằng

MỚI CẬP NHẬT XEM NHIỀU NHẤT

Gương sáng đoàn viên

Các hoạt động sôi nổi, ý nghĩa trong Chiến dịch tình nguyện hè 2021 của tuổi trẻ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

Hưởng ứng kế hoạch của Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an, căn cứ tình hình thực tế, Ban Chấp hành Đoàn trường triển khai kế hoạch tổ chức Chiến dịch Thanh niên Công an tình nguyện hè 2021trong tuổi trẻ nhà trường với đa dạng các hoạt động tình nguyện. Hoạt động tình nguyện trong Chiến dịch được đoàn viên thanh niên nhà trường hưởng ứng sôi nổi, có hiệu quả, trong đó nổi bật là các hoạt động trọng tâm như: