Thứ Sáu, 24/9/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
60.000 hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 thành công

Toàn thành phố đã đạt gần 40% số hồ sơ được phân tuyến đã đăng ký trực tuyến thành công. Các đơn vị có số hồ sơ đăng ký thành công nhiều nhất là: Hoàng Mai với 4.900 hồ sơ, Hà Đông với 4.652 hồ sơ, Đông Anh với 3.174 hồ sơ, Bắc Từ Liêm với 2.894 hồ sơ, Thanh Oai với 2.497 hồ sơ. Hệ thống vận hành ổn định, thông suốt, không có hiện tượng nghẽn mạng.

Hà Nội khuyến khích phụ huynh đăng ký xét tuyển trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh.

Theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2021-2022, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở vẫn áp dụng hai hình thức tuyển sinh, gồm tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp. Cha mẹ học sinh có thể lựa chọn một trong hai hình thức này để đăng ký tuyển sinh.

Thời gian tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 12 đến ngày 20/7 và chia theo từng độ tuổi. Tuyển sinh vào lớp 1 kéo dài từ 12/7 đến hết ngày 14/7; đăng ký tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 15/7 đến hết ngày 17/7; đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 18/7 đến hết ngày 20/7. Phụ huynh đăng nhập vào Cổng thông tin tuyển sinh http://tsdaucap.hanoi.gov.vn để đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi