Thứ Sáu, 24/9/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Gian lận công nghệ cao - Phòng, chống ra sao?

Phòng ngừa lợi dụng đeo khẩu trang để gắn thiết bị gian lận

Là một trong 2 địa phương có số lượng thí sinh dự tho tốt nghiệp THPT đông nhất cả nước, năm nay toàn thành phố Hà Nội có 101.326 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 22.000 thí sinh so với năm 2020. Toàn thành phố có 4.235 phòng thi chính thức, 376 phòng thi dự phòng tại 188 điểm thi trên 30 quận, huyện, thị xã.

Ông Bùi Quang Thái, Phó trưởng Phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết: Bên cạnh việc tuân thủ nguyên tắc 5K trong phòng, chống dịch COVID-19 và hoàn thành khai báo y tế, tất cả thí sinh phải ghi nhớ danh mục các thiết bị, vật dụng được và không được phép mang vào phòng thi theo quy chế. Cán bộ coi thi cũng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, rà soát, nhắc nhở kỹ về nội dung này ngay khi gọi thí sinh vào phòng thi...

Đặc biệt, bản thân cán bộ coi thi và các thành viên tại điểm thi cũng cần tuân thủ nghiêm túc Quy chế thi, không được mang các thiết bị thu phát thông tin, không được làm việc riêng khi thực hiện nhiệm vụ coi thi. Từ nay tới ngày thi, cán bộ coi thi hạn chế ra khỏi thành phố, hạn chế giao tiếp với người ngoài gia đình, cố gắng giữ gìn sức khỏe để hoàn thành tốt nhiệm vụ.