Thứ Sáu, 19/8/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Vụ Giáo dục đại học sẽ quản lý tuyển sinh ĐH, CĐ

Theo đó, Vụ Giáo dục đại học chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ.

Vụ này có trách nhiệm xây dựng và trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, văn bản hướng dẫn về công tác tuyển sinh, xây dựng, quản lý và tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn UBND cấp tỉnh, các bộ, cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện công tác tuyển sinh

Vụ Giáo dục đại học sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong công tác tuyển sinh theo phân công của Trưởng ban Chỉ đạo tuyển sinh; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Như vậy, sau vài năm thực hiện chuyển nhiệm vụ tuyển sinh đại học, cao đẳng từ Vụ Giáo dục đại học về Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, nay Bộ GD-ĐT lại chuyển nhiệm vụ này như trước đây.

Trích nguồn: Báo điện tử Chính phủ
Biên tập: Mai Loan, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi