Thứ Hai, 28/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I đoàn kết, thống nhất, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị chào mừng Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025

Trong suốt 55 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ Trường Cao đẳng CSNDI luôn chú trọng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần đào tạo lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, là nòng cốt trong sự nghiệp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị và Đề án số 106 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tháng 4/2020, Bộ Công an đã công bố quyết định về việc sáp nhập Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang và cơ sở 1 Trường Trung cấp CSND VI vào Trường Cao đẳng CSND I.

 

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ Trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ công bố Quyết định sáp nhập

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an nhằm sắp xếp, bố trí cán bộ khi kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà trường, ngày 17/6/2020 Trường Cao đẳng CSND I tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác Đảng và công tác cán bộ. Theo đó, Nhà trường có 22 đồng chí được nhận quyết định bố trí cấp Trưởng phòng và tương đương, 108 đồng chí nhận quyết định bố trí cấp Phó trưởng phòng và tương đương. Thành lập 22 Đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Nhà trường, đồng thời chỉ định Cấp ủy, Bí thư của các Đảng bộ, chi bộ cơ sở.


Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trao quyết định thành lập Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND I

Tại buổi lễ công bố các quyết định về công tác đảng và công tác cán bộ, Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn, gương mẫu trách nhiệm để cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường noi theo; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ đối với những cán bộ, chiến sĩ bị tác động trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy. Các đơn vị xây dựng và duy trì mối đoàn kết thống nhất nội bộ, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, cùng với tập thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tham mưu có hiệu quả với Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, trước mắt hoàn thành tốt chỉ tiêu năm học đề ra và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ và chi bộ trực thuộc tiến tới đại hội Đảng bộ Nhà trường. Cán bộ, giảng viên Nhà trường khắc phục mọi khó khăn về điều kiện đi lại, cơ sở vật chất, thu xếp công việc gia đình, yên tâm công tác và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Ngay sau khi công bố các quyết định, Đảng ủy, Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng CSND I đã chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác; khẩn trương hiện các thủ tục giao nhận địa điểm, cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, trang thiết bị triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định; sắp xếp, bố trí cán bộ, giảng viên theo cơ cấu tổ chức mới để đảm bảo hoạt động của Nhà trường. Đồng thời nhanh chóng ổn định đội ngũ, chuẩn bị nhân sự cho việc tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đảm bảo duy trì sự ổn định về chính trị tư tưởng và đoàn kết nội bộ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới, Nhà trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng; sự đồng lòng quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chiến sĩ toàn trường. Bên cạnh những thuận lợi đó, Nhà trường còn gặp một số khó khăn như: cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng được theo mô hình mới; nhiều cán bộ, chiến sĩ đang cư trú tại các địa bàn xa trụ sở làm việc (Văn Giang - Hưng Yên, Sóc Sơn, Long Biên, Gia Lâm và các quận nội thành Hà Nội) nên gặp khó khăn trong việc đi lại và sắp xếp công việc gia đình; tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hiện nay diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến các hoạt động giáo dục đào tạo, hoạt động phong trào cũng như đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, học viên Nhà trường.

Để giải quyết những khó khăn trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng trang cấp cho Nhà trường về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác hành chính, giáo dục đào tạo như: Hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN); thư viện điện tử; các thiết bị dạy và học, kinh phí tổ chức các hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn bồi dưỡng, kinh phí xăng xe hỗ trợ cán bộ đi làm xa... Nhà trường đã bố trí được 8 tuyến xe đưa đón cán bộ chiến sĩ làm xa.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã thành lập Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ trọng tâm là bám sát các chỉ đạo, thông báo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid -19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Bộ Công an và Cục Y tế - Bộ Công an…để triển khai rộng rãi, kịp thời đến từng cán bộ, chiến sĩ, học viên trong Nhà trường. Ban chỉ đạo đã tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh tại các đơn vị với phương châm: tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không để dịch xâm nhập, lây lan và bùng phát trong Nhà trường.

Cán bộ Nhà trường nghiêm chỉnh chấp hành các quy định theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19 Nhà trường

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao đặc biệt là công tác triển khai tổ chức thực hiện đại hội Đảng bộ các cấp trong Nhà trường. Đảng ủy Nhà trường xác định việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện rõ trí tuệ, ý chí, trách nhiệm và nguyện vọng của tất cả đảng viên trong Đảng bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn lực lượng CAND nói chung và Đảng bộ Nhà trường nói riêng. Từ đó xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND.

Trên tinh thần đó, Đảng ủy, Ban Giám hiệu luôn quan tâm chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Nhà trường, đồng thời ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai Chỉ thị và quy định để các chi bộ Đảng cấp dưới thực hiện, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị.       Ngày 23/6/2020, Nhà trường tổ chức tập huấn công Đại hội Đảng các cấp trong Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc hơn các quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Đảng ủy CATW; đồng thời bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, phương pháp tham mưu, kỹ năng tổ chức, điều hành Đại hội Đảng các cấp cho đội ngũ cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ làm công tác đảng của các đảng bộ, chi bộ; góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Nhà trường. Để có cơ sở thực tế, rút kinh nghiệm cho công tác tổ chức đại hội các chi bộ khối cán bộ trong Đảng bộ Nhà trường, ngày 27/6/2020 Trường Cao đẳng CSND I tổ chức đại hội chi bộ điểm Phòng chính trị nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Đại tá Đặng Ngọc Bách, Phó cục trưởng, Báo cáo viên tại buổi Tập huấn Công tác đại hội đảng các cấp

 

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chính trị trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị tại Đại hội chi bộ

Tính đến ngày 10/7/2020,100% đảng bộ, chi bộ cơ sở trong Nhà trường đã tổ chức thành công đại hội. Sự thành công đó đã tạo được niềm tin, sự phấn khởi đối với toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ cơ sở, từ đó hăng hái thi đua trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, toàn bộ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Nhà trường đã hoàn tất theo đúng yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Thông tri số 01-TT/ĐUCA ngày 19/9/2019 của Đảng ủy CATW về Đại hội đảng các cấp trong CAND nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong thời gian chỉ hơn 3 tháng, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng CSND I đã khẩn trương, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo Nhà trường vượt qua giai đoạn khó khăn ban đầu theo mô tình tổ chức mới, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, bước đầu đã tạo được niềm tin, sự phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành thành tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở tạo tiền đề để tổ chức thành công Đại hội đảng bộ Nhà trường. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, tập thể Đảng ủy và toàn thể đảng viên Trường Cao đẳng CSND I quyết tâm tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; sáng suốt lựa chọn những cán bộ thực sự có đức, có tài tham gia Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

 Bài và Ảnh: Trung tâm T2

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác