Thứ Sáu, 24/9/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ngày thành lập mặt trận Việt Minh (19/5/1941 - 19/5/2021)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi