Thứ Hai, 18/2/2019
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Đoàn kiểm tra thực tập tốt nghiệp số 2 của Nhà trường làm việc tại Công an các tỉnh về công tác tổ chức thực tập tốt nghiệp khóa 2016 – 2018 (K53S)

Tại các địa bàn thực tập, đoàn kiểm tra đã phối hợp với Công an địa phương kiểm tra việc thực hiện yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu theo Kế hoạch TTTN của Nhà trường và khoa chuyên ngành; kiểm tra việc chấp hành các quy định về thực tập tốt nghiệp và kịp thời nắm bắt tình hình về những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực tập của học viên. Qua kiểm tra có thể thấy công tác triển khai, hướng dẫn thực tập tốt nghiệp tại Công an các địa phương đã thực hiện theo đúng Thông tư số 01/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực tập tốt nghiệp của học viên các học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp Công an nhân dân.

Qua kiểm tra thực tập tốt nghiệp, Công an các địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên nhà trường triển khai, hướng dẫn thực tập và học viên thực tập theo đúng quy định. Lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ có học viên thực tập đã cử cán bộ có kinh nghiệm kèm cặp hướng dẫn, đồng thời tạo điều kiện tối đa nên học viên đều an tâm thực tập và thực hiện tốt quy định của đơn vị.

Các giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp thường xuyên bám sát địa bàn, hướng dẫn học viên thực hiện tốt nội dung thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch, quy định và kịp thời báo cáo tình hình học viên thực tập về Ban chỉ đạo. Về phía học viên bước đầu đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch thực tập, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND và kỷ luật tại đơn vị thực tập. Nhiều học viên thể hiện tinh thần chủ động, nhiệt tình tham gia công tác cũng như các phong trào tại đơn vị thực tập được công an địa phương đánh giá cao. Chế độ thông tin báo cáo về tình hình tại các đoàn thực tập được đảm bảo kịp thời.

Trong quá trình kiểm tra tại các địa bàn, đoàn kiểm tra cũng đã kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc ghi chép sổ thực tập tốt nghiệp, phân công địa bàn thực tập.

Ngoài các nội dung kiểm tra thực tập tốt nghiệp, đoàn kiểm tra cũng đã làm việc với Công an các địa phương về các nội dung như: Việc phối hợp giữa Nhà trường và địa phương mở các lớp đào tạo Trưởng Công an xã; bồi dưỡng  cấp chứng chỉ tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị, bồi dưỡng chức danh và quy hoạch chức danh chỉ huy thuộc cấp Đội trưởng, Phó đội trưởng và tương đương; cấp Trưởng, Phó trưởng Công an Phường, Thị trấn và tương đương; bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ Công an (dành cho cán bộ tốt nghiệp trung cấp ngành ngoài được tuyển vào công tác trong lực lượng CAND). Lãnh đạo Công an các địa phương quan tâm phối hợp với Nhà trường để mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu sử dụng cán bộ địa phương theo quy định.


Các buổi làm việc giữa đoàn kiểm tra thực tập tốt nghiệp của Nhà trường 
và Công an các tỉnh diễn ra nghiêm túc, hiệu quả. 

Đại diện Công an địa phương Công an các tỉnh phát biều ý kiến 
tại buổi làm việc với Đoàn kiểm tra.

Đại diện học viên thực tập tốt nghiệp phát biểu ý kiến

Phòng 6

 


 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác