Thứ Tư, 7/12/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Đoàn Thanh niên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021 - 2022; triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường dự, chỉ đạo Hội nghị; cùng dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng và đoàn viên thanh niên nhà trường.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Năm học 2021 - 2022 là năm học gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng, cũng là năm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng tới tất cả các mặt của đời sống xã hội, trong đó ảnh hưởng sâu sắc đến việc triển khai hoạt động của Đoàn và phong trào thanh niên tại nhà trường. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Đoàn trường luôn tích cực, chủ động, sáng tạo lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động, định hướng phù hợp đối với các chi đoàn và đoàn viên thanh niên nhằm khắc phục khó khăn, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.