Thứ Hai, 18/1/2021
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Hội nghị học tập chuyên đề “Kỹ năng, phương pháp viết bài báo khoa học”

Đến dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nhà trường.

Đồng chí Thiếu tướng,TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Tổng biên tập báo CAND là báo cáo viên trực tiếp truyền đạt nội dung tại Hội nghị.


Đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Tổng biên tập báo CAND - báo cáo viên tại Hội nghị

Bài báo khoa học là một công trình khoa học chứa đựng kết quả nghiên cứu mới, phù hợp với chuyên môn và yêu cầu công tác của từng cán bộ giáo viên. Bài báo đó phải được công bố trên một trong những tạp chí khoa học chuyên ngành quy định. Đối với ngành giáo dục, việc thực hiện nghiên cứu khoa học và viết bài báo khoa học không chỉ giúp giáo viên hoàn thành nhiệm vụ, góp phần nâng cao trình độ của giáo viên mà còn là một trong những tiểu chuẩn về năng lực chuyên môn nghiệp vụ để xét các chức danh của giảng viên.

Tuy nhiên, thực tế việc viết bài và đăng bài báo khoa học của các giáo viên vẫn còn nhiều khó khăn trên các khía cạnh như: Nội dung và cách thức trình bày chưa đúng quy định. Từ đó, gây cản trở cho quá trình công bố và gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng của bài báo. Đặc biệt, số lượng các bài báo khoa học của các giáo viên được đăng tải trên các tạp chí khoa học còn hết sức khiêm tốn.

Xuất phát từ nhu cầu trên, Trường Cao đẳng CSND I tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Kỹ năng, phương pháp viết bài báo khoa học” nhằm nâng cao kỹ năng, phương pháp viết bài báo khoa học cho cán bộ, giáo viên nhà trường, kịp thời phát hiện, lựa chọn những kỹ năng cơ bản trong việc xác định nội dung, đưa ra các phương pháp viết bài báo phù hợp với những vấn đề đã xác định.

Tại Hội nghị học tập chuyên đề, đồng chí Thiếu tướng, TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Tổng biên tập báo CAND đã truyền đạt một cách khái quát về các bước để đăng tải một bài báo khoa học; phương pháp viết; cấu trúc chi tiết của một bài báo khoa học. Đồng thời, đồng chí giảng viên cũng chia sẻ những nguyên tắc, kinh nghiệm quý báu khi viết và đăng bài báo nghiên cứu khoa học trong suốt quá trình công tác của mình.

Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Thiếu tướng,TS Nguyễn Hồng Thái, Phó Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an; Tổng biên tập báo CAND- báo cáo viên tại Hội nghị

Hội nghị học tập chuyên đề “Kỹ năng, phương pháp viết bài báo khoa học” đã thể hiện sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường đến nhu cầu nghiên cứu khoa học và đăng tải bài báo khoa học của giáo viên nhà trường. Qua Hội nghị góp phần bồi dưỡng và nâng cao hơn nữa kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học đặc biệt là kỹ năng, phương pháp viết bài báo khoa học của giáo viên, cán bộ nhà trường, từ đó giúp họ hoàn thành tốt công tác giảng dạy để đáp ứng yêu cầu công tác giáo dục đào tạo trong tình hình mới.

Bài: Phương Thảo; Ảnh: Lê Trang (Trung tâm T1)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi