Thứ Sáu, 4/12/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Hội nghị học tập chuyên đề “Phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên trong hướng dẫn nâng cao chất lượng tự học cho học viên”

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Đại tá, ThS Nguyễn Phấn Lý - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, Phòng Quản lý học viên, cán bộ quản lý giáo dục, giảng viên của Nhà trường.

Trong bối cảnh giáo dục, đào tạo đã trở thành nhân tố hàng đầu, quyết định đối với sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của mỗi quốc gia thì chất lương đào tạo là vấn đề then chốt quyết định mức độ thành công cho các cơ sở giáo dục đào tạo. Để tạo nên chất lượng cho một cơ sở đào tạo cần nhiều yếu tố, trong đó tự học, tự nghiên cứu của học viên được coi là một vấn đề trọng yếu. Vì vậy, vấn đề cần nhận thức đúng đắn và đầy đủ vai trò to lớn của tự học của học viên được đặt ra cấp thiết trong toàn ngành giáo dục nói chung và Trường Cao đẳng CSND I nói riêng.

Đồng chí TS. Trần Thị Cẩm Tú, giảng viên Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt một cách khái quát về đặc điểm, các hình thức của hoạt động tự học, hệ thống các năng lực tự học, các biện pháp của giảng viên, cán bộ đối với tự học của học viên. Trong đó đồng chí cũng đã phân tích trọng tâm về các biện pháp quản lý, nâng cao năng lực tự học của học viên, bao gồm: Biện pháp quản lý có tính chất hành chính, quy chế; biện pháp quản lý có tính chất đặc thù và biện pháp quản lý mang tính chất kích thích hoạt động của cá nhân.

Để học viên trở thành những người có khả năng tự học, chủ động sáng tạo không phải là một điều dễ dàng, do thực tế phương pháp học của học viên còn mang tính thụ động, lúng túng trong việc không nắm được các kỹ năng tự học. Vì vậy, để nâng cao năng lực tự học của học viên ngoài ý thức và sự cố gắng nỗ lực của người học còn cần phải kể đến vai trò của người giảng viên vì người giảng viên không chỉ là người có kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn là người rất thuần thục, nhuần nhuyễn về phương pháp và sử dụng phương pháp linh hoạt cho từng đối tượng dạy học cụ thể, hướng dẫn để kích thích người học tự tìm tòi, say mê nghiên cứu, đào sâu suy nghĩ, tranh luận, thảo luận xử lý tình huống và xây dựng kế hoạch học tập một cách hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị đã diễn những cuộc trao đổi, thảo luận sôi nổi nhằm giúp cán bộ, giảng viên Nhà trường nắm được phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá, phát huy tính tự học của học viên, hình thành những kỹ năng, kỹ xảo cần thiết trong học tập và nghiệp vụ ngành, thích ứng với cuộc sống ngày càng phát triển. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường cũng như đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục của thời đại.