Thứ Sáu, 4/12/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Hội nghị học tập chuyên đề “Quản trị chất trị chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp”

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí  Đại tá, ThS Nguyễn Phấn Lý - Phó Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm cùng toàn thể cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Quản trị chất lượng giáo dục trong mỗi cơ sở giáo dục là vấn đề đặc biệt quan trọng. Chất lượng không chỉ là mối quan tâm hàng đầu của ngành giáo dục và đào tạo mà còn là mối quan tâm hàng đầu của mọi hệ thống. Để nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với điều kiện thực tiễn ở mỗi cơ sở giáo dục, trước hết đòi hỏi sự thống nhất về mặt nhận thức, quan niệm về chất lượng giáo dục, đặc biệt là vấn đề quản trị chất lượng giáo dục trong Nhà trường.

Đồng chí PGS.TS Trần Khánh Đức - Viện Sư phạm kỹ thuật - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí báo cáo viên đã truyền đạt một cách khái quát về công tác quản trị nhà trường với 4 nội dung chính: quản trị và quản trị nhà trường; một số khái niệm cơ bản về chất lượng; các mô hình quản lý, quản trị chất lượng; cấu trúc hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đồng chí trao đổi trọng tâm về vấn đề đảm bảo chất lượng giáo dục là một khâu quan trọng trong quản lý chất lượng giáo dục, là cơ sở để thực hiện mục tiêu, chương trình giáo dục của mỗi nhà trường. Để quản lý được chất lượng giáo dục phù hợp với mục tiêu giáo dục, cần phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý chất lượng bên trong của mỗi nhà trường từ xác định chuẩn đầu ra, quản lý chuẩn đầu vào, quản lý quá trình thực hiện giáo dục và điều chỉnh môi trường giáo dục phù hợp với bối cảnh, điều kiện thực tiễn của mỗi Nhà trường.