Chủ Nhật, 17/1/2021
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Hội nghị sinh hoạt chính trị tháng 01 năm 2021 với chuyên đề “Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng và toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường. Báo cáo viên trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề là đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã nhấn mạnh trong thời gian vừa qua, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Đảng bộ Công an Trung ương về các chế độ sinh hoạt chính trị. Đặc biệt là đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Đảng ủy Nhà trường cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp; xác định việc tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Nhà trường có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng, thể hiện rõ trí tuệ, ý chí, trách nhiệm và nguyện vọng của tất cả đảng viên trong Nhà trường. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn lực lượng CAND nói chung và Đảng bộ Nhà trường nói riêng.

Thông qua Hội nghị chuyên đề “Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” góp phần tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, giúp cho cán bộ, giáo viên, học viên Nhà trường nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội.

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị

Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị, đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đại hội rất quan trọng, vì nó xuất phát từ nhiệm vụ của Đại hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước). Xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng); và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 (năm kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Đặc biệt, Đại hội lần này còn được coi là Đại hội bàn giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, chủ yếu được đào tạo ở trong nước và tại các nước xã hội chủ nghĩa trước đây, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, nhiều nước có thể chế chính trị khác nhau. Việc lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước như thế nào để đủ bản lĩnh, phẩm chất, trí tuệ và có uy tín cao để giải quyết những công việc ở tầm chiến lược, xử lý kịp thời, đúng đắn, có hiệu quả những tình huống phức tạp có quan hệ đến sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, sự sống còn của chế độ là vấn đề vô cùng quan trọng nhưng cũng hết sức phức tạp, khó khăn, nặng nề, đòi hỏi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cả hệ thống chính trị phải làm việc với tinh thần trách nhiệm rất cao, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn, có cách làm thật sự công tâm, khách quan, khoa học, đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên cao nhất.

Đồng chí cũng đã khái quát một số công tác chuẩn bị cho Đại hội, trong đó có ba phần chính: công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự, công tác tổ chức Đại hội. Trong đó dự thảo các văn kiện trình Ðại hội lần này được tiến hành rất công phu, bài bản, chu đáo, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới, tiến bộ về chất so với trước; quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, của cán bộ, đảng viên; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất tâm huyết, trách nhiệm; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta.

Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII có rất nhiều điểm mới: đó là mới trong việc xác định chủ đề Đại hội XIII và trong xác định cơ đồ đất nước sau 35 năm đổi mới. So với các đại hội trước, dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng nêu hệ quan điểm chỉ đạo và điểm mới trong cách tiếp cận xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030; xác định nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược....

Đồng chí khẳng định Dự thảo các văn kiện Đại hội lần này có bước tiến về chất, chìa khóa của văn kiện Đại hội XIII nói gọn nhất bằng hai chữ “thể chế”, nói đầy đủ nhất là sáu chữ “thể chế, sáng tạo, khát vọng”. Đây là tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là mong muốn của toàn Đảng, của dân tộc đưa đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Đồng thời với công tác chuẩn bị văn kiện, công tác nhân sự cũng được chuẩn bị từ khá sớm, vừa linh hoạt, vừa tuân thủ đúng quy định, quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, bảo đảm thật sự công tâm, thật sự trong sáng, khách quan trong việc đánh giá, giới thiệu, lựa chọn; lấy tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hiệu quả công tác, uy tín của bản thân và gia đình làm thước đo chủ yếu;  giới thiệu những cán bộ đủ đức, đủ tài ngang tầm nhiệm vụ trình Ðại hội XIII xem xét, quyết định; bao gồm cả nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII tái cử và nhân sự lần đầu tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Liên quan công tác tổ chức Ðại hội XIII của Ðảng, trong chương trình làm việc, tại Hội nghị Trung ương 14 đã thông qua chương trình, nội dung và thời gian Ðại hội XIII của Ðảng; tập trung thảo luận thông qua dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử trình Ðại hội XIII xem xét, quyết định; theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là phải thảo luận kỹ để có Quy chế làm việc chặt chẽ, khắc phục khuyết điểm của Đại hội XII về công tác nhân sự.  Theo đó các cơ quan, đơn vị có liên quan, các thành viên Tiểu ban lãnh đạo, chỉ đạo rà soát những công việc triển khai từ nay đến Đại hội, tập trung cao độ, dành ưu tiên cao nhất để bảo đảm công tác phục vụ Đại hội được kịp thời, đúng tiến độ. Trong đó bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống là yêu cầu cao nhất đặt ra với lực lượng chức năng trong công tác phục vụ tổ chức Đại hội, góp phần vào thành công của Đại hội XIII.

Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề “Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, của Đảng ủy Nhà trường trong công tác xây dựng Đảng, thường xuyên quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhằm xây dựng Đảng bộ Nhà trường trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên trong CAND.

Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương - báo cáo viên tại Hội nghị

Bài: Trần Nụ, ảnh: Hoàng Hiệp (T1)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi