Thứ Hai, 28/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17

Tham dự hội nghị, về phía  khách mời có đại diện lãnh đạo các cục nghiệp vụ, đại diện Ban Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội; đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Công an Quận Thanh Xuân, Công an huyện Sóc Sơn; Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an Thành phố Hà Nội. Về phía nhà trường, có đồng chí Đại tá, TS, NGƯT Bùi Quang Vũ – Hiệu trưởng nhà trường, chủ trì hội nghị; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục và đại diện học viên nhà trường.

Đồng chí Đại tá, TS Bùi Quang Vũ, Hiệu trưởng nhà trường trao thưởng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại Hội nghị sơ kết, đồng chí Đại tá, TS Đàm Văn Thủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-ĐU của Đảng ủy Công an TW và Chỉ thị số 13/CT-BCA ngày 28/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong CAND tại trường Cao đẳng CSND I. Báo cáo đã thông qua những nội dung về tình hình trong nước và trong ngành, trong nhà trường liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 17; kết quả thực hiện nghị quyết; đánh giá chung về những ưu, nhược điểm  trong quá trình 5 năm thực hiện nghị quyết; chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân, đồng thời đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 17 của Đảng ủy Công an TW và Chỉ thị 13 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường ngày càng lớn mạnh, có trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục, đào tạo trong giai đoạn mới.


Hội nghị diễn ra với những ý kiến tham luận sôi nổi, tâm huyết

Hội nghị đã lắng nghe những ý kiến tham luận rất sâu sắc, tâm huyết từ các đại biểu tham dự  nhằm hoàn thiện Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện nghị quyết số 17, đồng thời trao đổi kinh nghiệm và kết quả công tác nhằm phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 5 năm qua và đề xuất những ý kiến góp phần đẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Đại tá, TS Bùi Quang Vũ, Hiệu trưởng nhà trường nhận định:

Trong thời gian qua, nhà trường đã làm tốt công tác đổi mới nội dung chương trình, phương thức tổ chức đào tạo phù hợp với điều kiện thực tế về đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất của nhà trường, bám sát yêu cầu từ thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Nhà trường đã tiến hành cải tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy, tích cực tiến hành nghiên cứu khoa học và biên soạn hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học; tổ chức nhiều hình thức thi, kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học viên. Bên cạnh đó, công tác quản lý, giáo dục học viên đã có những đổi mới mạnh mẽ, góp phần rèn luyện ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của học viên, đưa các hoạt động trong khối học viên đi vào nền nếp. Nhà trường cũng đã quan tâm trang bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy nhằm nâng cao đời sống, cải thiện điều kiện công tác, học tập của cán bộ, giảng viên, học viên toàn trường.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 17 của Đảng ủy Công an TW và Chỉ thị số 13 của Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Hiệu trưởng đề nghị trong thời gian tới các đơn vị tập trung và chủ động thực hiện các nội dung sau:

Một là: Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc (lần thứ XII), đặc biệt là Nghị quyết TW4 (khóa XII); Nghị quyết TW5 (Khóa XII) và Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”…

Hai là: Các đơn vị trong toàn trường tiếp tục phối hợp thực hiện tốt Nghị quyết số 17-NQ/ĐUCA và Chỉ thị số 13/CT-BCA để có những bước đột phá trong công tác giáo dục, đào tạo.

Ba là: Cần nâng cao trình độ nhận thức, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, giảng viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định của Bộ Công an về luân chuyển có thời hạn giảng viên nghiệp vụ và chế độ công tác thực tế của giảng viên.

Bốn là: Tích cực đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng phối hợp các Khoa, Bộ môn thực hiện đa dạng hình thức thi, kiểm tra nhằm đảm bảo đánh giá khách quan, công bằng, chính xác kết quả học tập của học viên…

Năm là: Tích cực hoàn thiện hệ thống giáo trình, tài liệu dạy học phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của nhà trường. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu khoa học, tăng cường, khuyến khích cán bộ, giảng viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, sáng kiến cải tiến, các bài viết trên các tạp chí trong và ngoài ngành.

Sáu là: Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên, trong đó chú trọng nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ chủ nhiệm lớp, thường xuyên củng cố đội ngũ cán bộ lớp, phát huy vai trò tự học, tự quản trong khối học viên.

Bảy là: Đầu tư cơ sở vật chất phục vụ công tác giáo dục đào tạo, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các phòng học chuẩn về âm thanh, ánh sáng, phương tiện dạy học đảm bảo giảng viên và học viên có điều kiện thực hành, thực tập tay nghề, làm quen với công tác thực tế ngay trong quá trình đào tạo tại trường.

Đồng chí Hiệu trưởng cũng đề nghị Cục Đào tạo; các đơn vị chức năng thuộc Bộ; Công an Hà Nội và Công an các đơn vị địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, toàn diện hơn nữa với nhà trường nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của toàn ngành nói chung và nhà trường nói riêng.

Thành công của Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 17 và Chỉ thị số 13 sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa công tác giáo dục đào tạo của trường Cao đẳng CSND I trong thời gian tới.

Tin, ảnh: T2

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác