Thứ Sáu, 4/12/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Hội thảo Chuyên đề khoa học cấp Tiểu ban năm 2019

Đến dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Thượng tá, TS. Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và các đồng chí thành viên tham gia Hội thảo.

Đồng chí Thượng tá, TS. Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội thảo

          Tại buổi Hội thảo, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thị Thanh Thủy đã trình bày ngắn gọn và đầy đủ về quá trình nghiên cứu đề tài, nội dung đề tài, những khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện. Đề tài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu góp phần bổ sung và hoàn thiện hệ thống lý luận về áp dụng pháp luật hình sự đối với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, qua đó nâng cao hiệu quả của công tác áp dụng pháp luật đối với loại tội phạm này trên địa bàn cả nước.