Thứ Sáu, 30/7/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khai giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an Xã, Thị trấn mở tại Công an tỉnh Quảng Bình năm 2019

Đồng chí Trung tá, TS Phạm Tuấn Hiệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi lễ. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo các Phòng, Khoa, Bộ môn, cán bộ và giảng viên Nhà trường. Về phía Công an tỉnh Quảng Bình có đồng chí Thượng tá, TS Bùi Quang Thanh - Phó Giám đốc Phụ trách Công an tỉnh, cùng đại diện các phòng chức năng Công an tỉnh Quảng Bình.


Các đại biểu dự lễ Khai giảng và các học viên lớp học

Nghị quyết số 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đã chỉ rõ: “Xây dựng công an xã, thị trấn chính quy. Trước mắt bố trí Công an xã chính quy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, tiến tới thực hiện thống nhất trong toàn quốc”. Đây cũng là một trong những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an nhằm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Để lực lượng Công an chính quy đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn tại địa bàn xã, thị trấn đòi hỏi các đồng chí phải được trang bị, cập nhật, bổ sung kiến thức nghiệp vụ QLNN về ANTT ở địa bàn cơ sở. Do đó, Bộ Công an ngày 11/9/2018 đã ký Quyết định  ban hành Chương trình bồi dưỡng cho lực lượng Công an cấp cơ sở và Kế hoạch về tổ chức bồi dưỡng cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn giai đoạn 2019-2020 và Trường Cao đẳng CSND I là một trong các cơ sở đào tạo được Bộ Công an giao nhiệm vụ phối hợp với Công an các địa phương tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn.

Thực hiện nhiệm vụ được Bộ Công an giao và yêu cầu thực tiễn bảo vệ ANTT tại địa bàn nông thôn trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động đề nghị Bộ Công an và phối hợp Trường Cao đẳng CSND I để tổ chức bồi dưỡng cho 120 đồng chí được bố trí đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn và là nguồn cán bộ điều động đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn giai đoạn 2019-2020.

Để tổ chức bồi dưỡng, trên cơ sở chương trình do Bộ Công an ban hành, nhà trường đã xây dựng lịch học tập cho học viên một cách khoa học nhất để vừa đảm bảo chất lượng bồi dưỡng, vừa tạo điều kiện để học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của địa phương. Các đồng chí học viên được nghiên cứu 15 chuyên đề nghiệp vụ trong thời gian 10 ngày. Đây là các chuyên đề thiết thực, bám sát yêu cầu thực tiễn, cập nhật kiến thức cần thiết chọ học viên sau khi về công tác tại cơ sở. Đặc biệt, chương trình bồi dưỡng này đã được chỉnh lý, bổ sung phù hợp hơn sau khi Bộ Công an sơ kết việc bồi dưỡng và sau 3 tháng lực lượng Công an chính quy xuống địa bàn xã tại Kontum.

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trung tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã yêu các đơn vị chức năng của nhà trường quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học viên học tập đạt được kết quả cao nhất. Nhà trường sẽ chọn, cử các đồng chí giảng viên là lãnh đạo các đơn vị, có trình độ, kinh nghiệm tham gia giảng dạy, đồng thời, nhà trường sẽ bố trí thời gian để lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh báo cáo thực tế cập nhật các vấn đề về tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Các học viên cần nhận thức đúng đắn tầm quan trọng và trách nhiệm khi tham gia khóa bồi dưỡng, xác định đúng đắn động cơ, mục đích học tập, tham gia đầy đủ chương trình bồi dưỡng, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, kỷ luật học tập, chấp hành điều lệnh, quy chế của Nhà trường và của Công an tỉnh.


Đồng chí Trung tá, TS Phạm Tuấn Hiệp - Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại lễ Khai giảng

Tại buổi lễ khai giảng, thay mặt cho học viên lớp học, đồng chí Đại úy Trần Lê Hải - Công an thành phố Đồng Hới đã cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Trường Cao đẳng CSND I đã tổ chức lớp học, đồng thời tập thể lớp sẽ cố gắng học tập, rèn luyện đạt kết quả cao nhất, góp phần nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kết thúc buổi lễ khai giảng, đồng chí Thượng tá, TS Bùi Quang Thanh - Phó Giám đốc Phụ trách Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và giao nhiệm vụ cho lớp học cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu để đạt kết quả cao nhất.


Đồng chí Thượng tá, TS Bùi Quang Thanh - Phó Giám đốc Phụ trách Công an tỉnh Quảng Bình
 phát biểu tại lễ Khai giảng

Tin bài: Ngọc Khiêm (P6)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi