Thứ Tư, 7/12/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khai mạc tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2022

Đồng chí Đại tá Tiến sĩ Hà Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng Ban Chỉ đạo tập huấn dự và chủ trì buổi lễ; dự Lễ khai mạc có các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên toàn trường.

Phát biểu khai mạc, Đồng chí Phó Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng Ban Chỉ đạo tập huấn nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của việc tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật hàng năm và yêu cầu các đơn vị chức năng duy trì và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch tập huấn theo các nội dung đã đề ra; mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc kế hoạch tập huấn và nội quy lớp học. Chủ động bố trí công tác chuyên môn, khắc phục khó khăn, đảm bảo quân số tham gia tập huấn theo quy định; tích cực, tự giác trong nghiên cứu và tập luyện.

 Đồng chí Đại tá Tiến sĩ Hà Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,

Phó Hiệu trưởng nhà trường - Trưởng Ban Chỉ đạo tập huấn

Theo kế hoạch, tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2022 được nhà trường tổ chức trong 03 đợt, đợt 1 tổ chức trong các ngày từ 20/9 đến 28/9/2022 gồm 01 trung đội lãnh đạo cấp Phòng và 03 trung đội khối cán bộ, giáo viên. Sau Lễ khai mạc, Ban chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập các văn bản, quy định có liên quan đến công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật và triển khai các nội dung huấn luyện theo kế hoạch.

Công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật năm 2022 được nhà trường tổ chức nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ, sau mỗi đợt tập huấn, Ban Tổ chức sẽ kiểm tra, đánh giá kết quả đối với từng cá nhân tham gia tập huấn; kết quả tập huấn của các tập thể, cá nhân sẽ là cơ sở đánh giá thi đua năm học 2022 - 2023 đối với các đơn vị và cán bộ, chiến sĩ nhà trường.