Thứ Hai, 3/10/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường tích cực thi đua lập thành tích chào mừng 66 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 – 10/8/2022) và 77 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022)

Có thể khẳng định rằng, gắn với mỗi chặng đường lịch sử của đất nước, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, luôn xứng đáng là lực lượng nòng cốt, xung kích trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm sự bình yên cho nhân dân.

Cùng với lực lượng Cảnh sát kinh tế trong toàn quốc, Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường, Trường Cao đẳng CSND I nối tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát kinh tế đã phấn đấu luôn hoàn thành xuất sắc các mặt công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Trải qua hơn 56 năm hình thành và phát triển của nhà trường, là một trong những Khoa then chốt trong công tác đào tạo nói chung và đào tạo lực lượng Cảnh sát kinh tế, môi trường nói riêng, Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, cụ thể:

Đồng chí Đại tá, PGS. TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng phát biểu tại Lễ Công bố Quyết định về công tác cán bộ năm 2022.

Về công tác chính trị, tư tưởng: Trước yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tập thể lãnh đạo đơn vị luôn quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường. Trên cơ ở đó xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, kế hoạch của Khoa; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt chính sách cán bộ, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ chiến sỹ để có kế hoạch giải quyết phù hợp. Kết quả: 100% cán bộ chiến sỹ trong đơn vị đều có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường; chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của ngành Công an và quy định của nhà trường.

Về công tác chuyên môn: Trong năm học vừa qua, Khoa đã tổ chức giảng dạy chuyên đề về môi trường cho các lớp khóa K57S, các lớp Công an xã, lớp bồi dưỡng cảnh sát giao thông tại Công an các đơn vị địa phương. Phối hợp cùng Khoa Cảnh sát hình sự, Khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy tổ chức thành công hội thảo Khoa học về đào tạo cán bộ trinh sát Cảnh sát trình độ trung cấp đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Về công tác nghiên cứu, khoa học: Tổ chức bồi dưỡng cho các đồng chí giáo viên mới và đã duyệt giảng trước Hội đồng nhà trường. Một số đồng chí bảo vệ thành công luận án tiến sỹ và luận văn thạc sỹ. Triển khai thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ theo đúng tiến độ kế hoạch. Triển khai công tác thực tế tại Công an các đơn vị địa phương đối với các giáo viên trong Khoa nhằm nâng cao năng lực thực tiễn, phục vụ có hiệu quả công tác giảng dạy. Tổ chức biên soạn, nghiệm thu 02 giáo trình, 02 tài liệu dạy học, xây dựng ngân hàng câu hỏi, đề thi theo kế hoạch đã đề ra. Tích cực tham gia Hội thao, hội thi chào mừng kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế và 77 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Khoa còn tồn tại một số khó khăn: Do một số đồng chí mới được điều động đến đơn vị, vừa được duyệt giảng, chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học nên Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường thiếu hụt đội ngũ giáo viên có chuyên môn ở một số lĩnh vực giảng dạy các môn học đặc thù như môn kế toán, tài chính, thu thập bảo quản mẫu vật môi trường … sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu của đơn vị trong thời gian tới.

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới và thi đua lập thành tích chào mừng 66 năm ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát kinh tế (10/8/1956 -10/8/2022) và 77 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2022), Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường ra sức phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác năm học 2022-2023, định hướng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể, như sau:

Thứ nhất, tiếp tục làm tốt công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chủ trương, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, trên cơ ở đó xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, kế hoạch của Khoa.

Thứ hai, thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy chuyên đề về môi trường cho các lớp khóa K58S, đặc biệt là lớp chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm kinh tế K58S theo kế hoạch của nhà trường; không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục hội thảo đề tài khoa học cấp Bộ theo đúng tiến độ kế hoạch; tổ chức biên soạn, chỉnh lý ngân hàng câu hỏi thi theo hướng dẫn chấm Rubric; đổi mới hình thức thi đối với các môn học phục vụ đánh giá kết quả học tập đối với học viên chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm kinh tế Khóa K58S.

Thứ tư, lãnh đạo đơn vị chỉ đạo sát sao, đôn đốc, động viên kịp thời đối với giáo viên đăng ký thực hiện nhiệm vụ dạy giỏi, hội giảng theo kế hoạch. Giáo viên tham gia dạy giỏi, hội giảng chủ động, tích cực chuẩn bị hồ sơ, nội dung thực giảng, trau dồi kinh nghiệm, kiến thức lý luận và thực tiễn đảm bảo kết quả tham gia dạy giỏi, hội giảng đạt thành tích cao nhất.

Thứ năm, triển khai mời báo cáo viên báo cáo thực tế cho học viên chuyên ngành phòng, chống tội phạm kinh tế, Khoá K58S; giáo viên trong đơn vị tiếp tục đăng ký thực hiện công tác thực tế, luân chuyển theo kế hoạch và công tác hướng dẫn học sinh thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch của nhà trường.... 

Thứ sáu, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, tiếp tục bồi dưỡng các đồng chí giáo viên mới duyệt giảng trước hội đồng nhà trường trong năm học vừa qua; thực hiện quyết liệt công tác điều lệnh, thường xuyên đôn đốc, duy trì việc trực ban lãnh đạo chỉ huy, trực ban sỹ quan, trực ban đơn vị theo quy định; đảm bảo trật tự nội vụ và cảnh quan khu vực làm việc của đơn vị; lãnh đạo tốt công tác bảo vệ bí mật Nhà nước, công tác chính trị nội bộ; nắm chắc tình hình chính trị, tư tưởng trong đơn vị, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất cao; kịp thời phát hiện, xử lý những sai phạm, lệch lạc; đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, mất đoàn kết, đảm bảo an toàn về mọi mặt.  

Thứ bảy, tham gia tích cực các phong trào do Bộ Công an, nhà trường và Đoàn Thanh niên phát động; chủ động xây dựng các kế hoạch và triển khai các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát kinh tế cũng như các ngày kỉ niệm khác của đất nước nói chung và của nhà trường nói riêng trong phạm vi, quyền hạn trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và của đơn vị.

Bài: Khoa Cảnh sát kinh tế, môi trường

Biên tập: Phương Thảo - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi