Thứ Tư, 30/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Khoa Ngoại ngữ - Tin học tổ chức báo cáo hoạt động thực tế của giáo viên tại Công an các địa phương

Buổi báo cáo có sự tham gia của đại diện Phòng Quản lý đào tạo, lãnh đạo và toàn thể giáo viên khoa Ngoại ngữ - Tin học. Giáo viên tham gia báo cáo gồm 02 đồng chí giáo viên Tin học, 02 đồng chí giáo viên Ngoại ngữ.


Giáo viên khoa Ngoại ngữ - Tin học báo cáo kết quả công tác thực tế

Cụ thể, đồng chí Đại úy Trần Thị Lan Hương công tác thực tế tại Công an tỉnh Ninh Bình; đồng chí Đại úy Nguyễn Thị Thu Hằng, đồng chí Đại úy Nguyễn Thị Thu Trang, đồng chí Đại úy Nguyễn Thị Thủy công tác thực tế tại Công an tỉnh Hà Nam. Tại các đơn vị địa phương, các đồng chí đều được phân công vào các vị trí phù hợp với chuyên môn ngoại ngữ, tin học.


Đồng chí Đại úy Trần Thị Lan Hương báo cáo kết quả công tác thực tế


Đồng chí Đại úy Nguyễn Thị Thu Hằng báo cáo kết quả công tác thực tế


Đồng chí Đại úy ThS Nguyễn Thị Thu Trang báo cáo kết quả công tác thực tế


Đồng chí Đại úy ThS Nguyễn Thị Thủy báo cáo kết quả công tác thực tế

Ngoài báo cáo tình hình cụ thể hoạt động công tác tại địa phương, tại buổi báo cáo các đồng chí đã nêu những ý kiến đề xuất của bản thân, từ đó mong muốn nhà trường và các phòng chức năng tổng hợp, xem xét giải quyết. Những kiến nghị là đúc rút kinh nghiệm của các đồng chí với mong muốn công tác thực tế của giáo viên ngày càng được thuận lợi và đem lại kết quả tốt nhất.

Sau khi nghe các đồng chí giáo viên báo cáo, các đồng chí lãnh đạo khoa và các đồng chí giáo viên trong khoa Ngoại ngữ - Tin học đã có nhiều ý kiến đóng góp cho bản báo cáo cũng như đề xuất liên quan đến hoạt động thực tế tại địa phương của 04 đồng chí. Các đồng chí đại diện tổ chuyên môn phát biểu những thuận lợi và khó khăn khi có các đồng chí giáo viên tham gia các công tác thực tế tại địa phương.


Đồng chí Thiếu tá, ThS Nguyễn Sỹ Minh, Tổ Trưởng Tổ Bộ môn Tin học
 phát biểu tại buổi báo cáo

 Đồng chí Đại úy Nguyễn Đình Hoàng giáo viên tổ Ngoại ngữ phát biểu tại buổi báo cáo


Đồng chí Trung tá, ThS Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học phát biểu kết luận buổi báo cáo kết quả thực tế

Kết luận buổi báo cáo kết quả thực tế, đồng chí Trung tá, ThS Nguyễn Quỳnh Trang, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ - Tin học tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác thực tế tại địa phương, ghi nhận các ý kiến đề xuất của các đồng chí báo cáo thực tế cũng như các ý kiến đóng góp tại buổi báo cáo. Đồng thời, đồng chí Phó trưởng khoa yêu cầu toàn thể giáo viên không ngừng nghiên cứu, học hỏi để ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng bài giảng của mình, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chung của Nhà trường.

Bài và ảnh: Mạnh Dũng (CB4)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác