Thứ Hai, 28/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Lịch công tác tuyển sinh Công an Nhân dân năm 2020

Nguồn: P3

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác