Thứ Sáu, 4/12/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Nghiệm thu chương trình môn học của 3 đơn vị

Đến dự và chủ trì Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch hội đồng, các đồng chí Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch hội đồng và các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường - Chủ tịch hội đồng nghiệm thu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các đồng chí Trưởng Khoa Lý luận chính trị, khoa học xã hội nhân văn và Tâm lý; Khoa Luật; Khoa Ngoại ngữ - Tin học lần lượt báo cáo quá trình tổ chức biên soạn, tiếp thu, chỉnh sửa tại buổi hội thảo cấp trường chương trình môn học do Khoa của mình biên soạn.