Thứ Sáu, 4/12/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Nghiệm thu Chương trình môn học của Khoa Nghiệp vụ cơ bản

Đến dự và chủ trì Hội đồng nghiệm thu có đồng chí Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường - Phó Chủ tịch hội đồng, đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng - Phó Chủ tịch hội đồng cùng các thành viên trong Hội đồng thẩm định.

Đồng chí Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường - Phó Chủ tịch hội đồng chỉ đạo tại buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tình - Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản báo cáo quá trình tổ chức biên soạn, tiếp thu, chỉnh sửa dựa trên những góp ý của Hội đồng tại buổi Hội thảo cấp trường Chương trình môn học do Khoa của mình biên soạn với 07 học phần. Theo đó, mục tiêu đào tạo người học phải nắm được những kiến thức cơ bản về: lịch sử truyền thống và xây dựng lực lượng CAND; công tác tham mưu tổng hợp; vận động toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; kiến thức cơ bản về điều tra hình sự; phòng chống khủng bố; những vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia và một số vấn đề về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng CSND...qua đó vận dụng vào thực tiễn công tác.