Thứ Năm, 6/8/2020
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Tổ chức hội nghị học tập chuyên đề “Ảnh hưởng của quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, khu vực hóa đến tình hình tội phạm về ma túy ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” cho toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các đồng chí giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục của nhà trường. Báo cáo viên Hội nghị là đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Uỷ viên Hội đồng lý luận Bộ Công an; nguyên phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Phòng chống ma túy; nguyên Giám đốc Học viện CSND.

 Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Uỷ viên Hội đồng lý luận Bộ Công an; nguyên phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Phòng chống ma túy; nguyên Giám đốc Học viện CSND báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị học tập chuyên đề “Ảnh hưởng của quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, khu vực hóa đến tình hình tội phạm về ma túy ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Uỷ viên Hội đồng lý luận Bộ Công an; nguyên phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Phòng chống ma túy; nguyên Giám đốc Học viện CSND đã nêu một số nội dung trọng tâm như:

Xu thế của quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, khu vực hóa và những tác động, ảnh hưởng đến tình hình tội phạm về ma túy trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay.

Những quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy trong tình hình mới.

Thực trạng quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, khu vực hóa đã tác động, ảnh hưởng đến công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy ở Việt Nam.

Vấn đề hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy trong quá trình hội nhập quốc tế.

Những nội dung do đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - Uỷ viên Hội đồng lý luận Bộ Công an; nguyên phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Phòng chống ma túy; nguyên Giám đốc Học viện CSND truyền đạt đã giúp thể cán bộ, giảng viên nhà trường nâng cao nhận thức về sự ảnh hưởng của quá trình hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa, khu vực hóa và những tác động, ảnh hưởng đến tình hình tội phạm về ma túy trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay, vận dụng những kiến thức đó vào công tác giảng dạy tại Nhà trường. 

Tin, ảnh: Lê Trang (T2)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác