Chủ Nhật, 17/1/2021
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Tọa đàm “Giải pháp phát triển nguồn học liệu và các loại hình dịch vụ thư viện đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo của Trường Cao đẳng CSND I trong thời gian tới”

Đến dự và chủ trì buổi tọa đàm có đồng chí Đại tá, Ths. Nguyễn Phấn Lý, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng trong Nhà trường.


Đồng chí Đại tá, Ths Nguyễn Phấn Lý, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chủ trì tại buổi Tọa đàm

          Trong báo cáo đề dẫn tại buổi Tọa đàm, đồng chí Trung tá, TS Trương Thị Phương Hiền, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện trường Cao đẳng CSND I đã phát biểu: Những năm qua, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Trung tâm Lưu trữ và Thư viện đã từng bước được đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, đồng thời thường xuyên bổ sung, cập nhật nguồn tài liệu và các loại hình dịch vụ thư viện phục vụ sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của Nhà trường… Tuy nhiên, theo đánh giá chung, Thư viện Nhà trường vẫn còn tồn tại và bộc lộ những mặt hạn chế nhất định, đặc biệt là nguồn tài liệuc hưa phong phúc, đa dạng, các loại hình dịch vụ thư viện và phát triển văn hóa đọc được triển khai chưa thực sự hiệu quả… Các yếu tố trên đã và đang trở thành rào cản đối với quá trình phát triển của Thư viện và đặt ra yêu cầu cấp thiết hiện nay, đó là phải nghiên cứu giải pháp phát triển nguồn học liệu, đổi mới nội dung, hình thức các loại hình dịch vụ thư viện phục vụ bạn đọc của thư viện trường Cao đẳng CSND I.

Đồng chí Trung tá, TS Trương Thị Phương Hiền, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Thư viện phát biểu đề dẫn tại chương trình Tọa đàm

          Tại buổi Tọa đàm, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Nhà trường đã tham gia đóng góp ý kiến bằng các bài tham luận có tính lý luận và thực tiễn cao, như: tham luận: “Phát triển nguồn học liệu là giáo trình, tài liệu dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo tại Trường Cao đẳng CSND I trong thời gian tới” của đồng chí Trung tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trường Phòng Quản lý đào tạo; tham luận “Bàn về nguồn học liệu Trường Cao đẳng CSND I” của đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo; Tham luận “Đánh giá và phát triển nguồn hoc liệu phục vụ giảng dạy và học tập các môn pháp luật tại Trường Cao đẳng CSND I” của đồng chí Thượng tá, TS Vũ Thị Nga, Trưởng Khoa Luật…

          Các tham luận tại buổi Tọa đàm đã tập trung đánh giá thực trạng nguồn học liệu và các loại hình dịch vụ thư viện của trường Cao đẳng CSND I trong những năm qua, đánh giá về việc tổ chức các loại hình dịch vụ thư viện như: Cung cấp tài nguyên thông tin tại thư viện, ngoài thư viện gồm dịch vụ thư viện lưu động, luân chuyển tài nguyên thông tin hoặc trên không gian mạng; cung cấp thông tin thư mục, chỉ dẫn thông tin; tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ thư viện về chuyên môn, nghiệp vụ thư viện; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm, truyền thông, phổ biến tài nguyên thông tin; hỗ trợ các tiện ích khai thác thư viện số và các hình thức dịch vụ thư viện khác… Các tham luận đã đi sâu, tập trung phân tích những ưu điểm, hạn chế trong hoạt động thông tin thư viện của Nhà trường. Từ đó đưa ra những giải pháp, kiến nghị để phát triển nguồn học liệu và các loại hình dịch vụ của Thư viện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại chương trình tọa đàm, đồng chí Đại tá, Ths Nguyễn Phấn Lý, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, chủ trì buổi tọa đàm đã đánh giá cao những ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự. Đồng chí nhấn mạnh: buổi Tọa đàm đã hoàn thành và đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các ý kiến tham luận trong Tọa đàm là những thông tin rất có giá trị nhằm phát triển nguồn học liệu và các loại hình dịch vụ thư viện đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo của Trường Cao đẳng CSND I trong thời gian tới. Những kiến nghị, giải pháp mang tính toàn diện, đồng bộ và phù hợp với thực tiễn công tác thông tin thư viên của Trường Cao đẳng CSND I. Các ý kiến đóng góp này sẽ được tổng hợp và là cơ sở để Nhà trường xây dựng báo cáo, tham mưu đề xuất lãnh đạo Nhà trường ban hành chủ trương, định hướng phát triển thư viện tại Trường Cao đẳng CSND I nhằm đổi mới hoạt động thông tin thư viện và phát huy vai trò của thư viện, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tại Việt Nam hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi Tọa đàm:

 

Đồng chí Trung tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trường Phòng Quản lý đào tạo tham luận tại chương trình Tọa đàm

Đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo tham luận tại chương trình Tọa đàm

 

Đồng chí Thượng tá, Ths Nguyễn Thị Thu Hường, Trưởng phòng Quản lý học viên đọc tham luận tại chương trình Tọa đàm

Đồng chí Trung tá, TS Hoàng Lê Nam, Trưởng Khoa Quản lý hành chính về trật tự xã hội tham luận tại chương trình Tọa đàm

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Thị Nga, Trưởng Khoa Luật tham luận tại chương trình Tọa đàm

Đồng chí Đại tá, Ths Nguyễn Phấn Lý, Phó Hiệu trưởng Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại chương trình Tọa đàm

 

Bài: Trần Loan; Ảnh: Hoàng Hiệp (Trung tâm T1)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi