Thứ Sáu, 30/7/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tổ chức nghiệm thu 02 giáo trình chỉnh lý do Khoa Cảnh sát phòng, chống tội phạm về ma túy biên soạn.

Đến dự và chủ trì nghiệm thu có đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; cùng dự có đồng chí Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng nhà trường, Uỷ viên Hội đồng nghiệm thu cùng các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì buổi nghiệm thu

Tại buổi nghiệm thu, các đồng chí chủ biên giáo trình đã báo cáo quá trình tổ chức biên soạn, tiếp thu, chỉnh sửa dựa trên những góp ý của Hội đồng tại buổi Hội thảo cấp trường bản thảo giáo trình chỉnh lý.