Thứ Sáu, 30/7/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I tổ chức nghiệm thu sách chuyên khảo do Khoa Luật biên soạn

Đến dự và chủ trì buổi nghiệm thu có đồng chí Đại tá, PGS. TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; các đồng chí thành viên Hội đồng nghiệm thu, Ban biên soạn và lãnh đạo Khoa Luật.


Đồng chí Đại tá, PGS. TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Mở đầu buổi nghiệm thu, Thư ký Hội đồng nghiệm thu đã thông qua Quyết định số 1012/QĐ-T09-P3, ngày 13/5/2021 của Hiệu trưởng nhà trường về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu, giới thiệu thành phần dự buổi nghiệm thu và chương trình nghiệm thu.


Đồng chí Thượng tá  Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, ủy viên thư ký phát biểu ý kiến tại buổi nghiệm thu

Thay mặt Ban biên soạn, đồng chí Thiếu tá, Thạc sĩ Trần Văn Sơn, Giáo viên cao cấp Khoa Luật, Chủ biên sách chuyên khảo trình bày báo cáo tóm tắt nội dung sách chuyên khảo, trong đó nhấn mạnh: Quyền con người là thành quả của sự nghiệp đấu tranh của con người trên toàn thế giới, là sự kết tinh những giá trị cao đẹp nhất trong nền văn hoá nhân loại, chứ không phải là sản phẩm riêng của bất kì quốc gia, dân tộc, giai cấp nào. Do đó, bảo đảm quyền con người luôn được Đảng, Nhà nước ta quan tâm và được quy định trong các bản Hiến pháp, đặc biệt là Hiến pháp năm 2013. Để làm rõ những quy định của Hiến pháp về quyền con người, cuốn sách đã phân tích, luận giải làm rõ nhận thức cơ bản về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cũng như các quy định của Hiến pháp năm 2013 về vấn đề này. Bên cạnh đó, đồng chí chủ biên cũng đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong quá trình biên soạn cũng như một số nội dung cần Hội đồng góp ý, làm rõ trong buổi nghiệm thu.


Đồng chí Thiếu tá Trần Văn Sơn, Giáo viên cao cấp Khoa Luật chủ biên sách chuyên khảo phát biểu ý kiến tại buổi nghiệm thu

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, các đồng chí thành viên Hội đồng đánh giá cao Ban biên soạn trong việc tiếp thu các ý kiến góp ý trong buổi hội thảo cấp trường. Đồng thời khẳng định, sách chuyên khảo là tài liệu tham khảo có ý nghĩa quan trọng phục vụ nghiên cứu, học tập môn học Những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật, Luật Nhà nước. Cuốn sách được trình bày khoa học, nội dung chặt chẽ, logic, đảm bảo các mục tiêu, yêu cầu đặt ra, thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm của Ban biên soạn trong quá trình biên soạn.


Đồng chí  Đại tá  Nguyễn Phấn Lý, Phó Hiệu trưởng, ủy viên Hội đồng  phát biểu ý kiến tại buổi nghiệm thu


Đồng chí Thượng tá  Nguyễn Văn Tình, Trưởng khoa,  Khoa Nghiệp vụ cơ bản, ủy viên Hội đồng  phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Đồng chí Trung tá Vũ Duy Long, Trưởng khoa Kỹ thuật hình sự, ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu


Đồng chí Thượng tá Hoàng Lê Nam, Trưởng khoa Quản lý hành chính về TTXH, ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

 

Đồng chí Trung tá Nguyễn Quý Sỹ, Phó Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản, ủy viên Hội đồng phát biểu tại buổi nghiệm thu

Phát biểu kết luận buổi nghiệm thu, đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng nhà trường, Chủ tịch Hội đồng nhất trí với ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng, đồng thời biểu dương, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của Ban biên soạn và khẳng định sách chuyên khảo là tài liệu đầu tiên của nhà trường nghiên cứu về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp năm 2013, do đó có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển lý luận về quyền con người cũng như làm phong phú hệ thống tài liệu phục vụ học tập, nghiên cứu tại nhà trường.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sách chuyên khảo có những hạn chế, bất cập nhất định như: sai lỗi chính tả, trích dẫn tài liệu khoa học cần có thêm nguồn đáng tin cậy, trích dẫn các điều luật cần chính xác đồng thời trình bày ngắn gọn một số nội dung góp ý của Hội đồng. Đề nghị Ban biên soạn tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện theo quy định.

Mặc dù còn một số hạn chế nhất định, nhưng kết quả đạt được là quan trọng, thể hiện sự nỗ lực cố gắng của Khoa Luật và Ban biên soạn, với những kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu nhất trí nghiệm thu và đề nghị Hiệu trưởng
Nhà trường ban hành cuốn sách chuyên khảo trên để phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

 

Bài: Xuân Trường ( Khoa Luật)

 Ảnh: Bích Vân ( Phòng Hành chính Tổng hợp)

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi