Thứ Hai, 28/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Trường Cao đẳng CSND I đẩy mạnh các phong trào thi đua học tốt, dạy tốt, lập thành tích chào mừng 75 năm ngày cách mạng Tháng tám thành công và ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2019)

 

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại buổi “Báo cáo chuyên đề về lịch sử, truyền thống công an nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân” (19/8/1945-19/8/2020)

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra bước ngoặt lớn cho cách mạng Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến, trở thành một nước độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa, có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam từ một Đảng hoạt động bí mật trở thành Đảng cầm quyền… Cách mạng tháng Tám 1945 để lại cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý báu: Đó là bài học về khơi dậy và phát huy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước, trên cơ sở đó xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân để thực hiện yêu cầu cấp bách của cách mạng là giải phóng dân tộc giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Bài học về củng cố căn cứ địa, xây dựng lực lượng cách mạng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng qua từng thời kỳ, tích cực chuẩn bị mọi mặt sẵn sàng cho tổng khởi nghĩa. Bài học về nắm chắc mọi diễn biến tình hình, trên cơ sở đó nhạy bén phát hiện thời cơ, kịp thời chớp thời cơ phát động tổng khởi nghĩa giành thắng lợi. Bài học về không ngừng chăm lo bồi dưỡng, giáo dục phát huy cao độ tính sáng tạo, tính chủ động, tự lực, tự cường của quảng đại quần chúng và của cán bộ, đảng viên. Những bài học đó đã được Đảng ta chắt lọc, vận dụng sáng tạo trong giai đoạn cách mạng về sau.

Trong không khí hào hùng, rực lửa ấy, ngày 19/8 được Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định là ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam. Lực lượng CAND Việt Nam ra đời và trưởng thành, lớn mạnh trong lò lửa đấu tranh cách mạng của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trọn niềm tin vào CAND, Người dành cho lực lượng này tất cả tình thương yêu. Ngay từ khi chính quyền cách mạng mới ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ bản chất cách mạng của CAND: “Công an nhân dân phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng, Chính phủ cho tốt. Công an nhân dân phải thực sự phục vụ nhân dân". Trong suốt lịch sử hình thành, xây dựng và phát triển 75 năm qua đã khẳng định vai trò to lớn, nòng cốt của lực lượng CAND trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trải qua chặng đường cách mạng, lực lượng CAND Việt Nam được củng cố và phát triển, từng bước trưởng thành và lớn mạnh, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó. Bên cạnh những thắng lợi đạt được, việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên, sáng đẹp trong lòng nhân dân luôn là nhiệm vụ xuyên suốt của lực lượng CANDĐây luôn là sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cho mọi định hướng hoạt động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, chiến sĩ Nhà Trường Cao đẳng CSND I.

Kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, tập thể cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng CSND I không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm học 2019 - 2020, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng CSND I đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, học viên Nhà trường. Việc thực hiện quy chế dân chủ, đoàn kết trong Nhà trường luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm chỉ đạo và gắn với các phong trào thi đua nhằm phát huy vai trò của Cấp ủy, lãnh đạo cũng như cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý, giáo dục cán bộ Đảng viên nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tác phong và hiệu quả công tác. Đầu năm học, Nhà trường chủ động tổ chức các buổi đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng với học viên toàn trường giúp học viên được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng cũng như giải đáp các thắc mắc trong học tập, rèn luyện và phấn đấu.

Đặc biệt trong năm học vừa qua, thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an về việc di dời Nhà trường đến cơ sở mới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường đã làm tốt công tác chính trị, tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ.Trong quá trình triển khai hoạt động theo mô hình tổ chức bộ máy mới, Nhà trường đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị chức năng. Với lý tưởng “đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Đảng và nhân dân cần đến”, tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, chiến sĩ Nhà trường đã khắc phục mọi khó khăn trong điều kiện đi lại xa xôi, vất vả, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, di dời khối lượng tài sản lớn từ các cơ sở khác nhau (Thanh Xuân, Sóc Sơn, Văn Giang). Sự thống nhất, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, cán bộ Nhà trường đã đảm bảo cho công tác di dời được diễn ra nhanh chóng, an toàn hiệu quả, bên cạnh đó vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường là công tác giáo dục, đào tạo đạt hiệu quả cao.

Mặc dù mới di dời đến cơ sở mới nhưng Nhà trường đã chủ động phối hợp có hiệu quả với chính quyền địa phương nơi Trường đóng quân tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, quan trọng: Phối hợp cùng chính quyền và nhân dân xã Thủy Xuân Tiên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Ủng hộ hoạt động xây dựng “Con đường tri ân” nhân dịp kỷ niệm 27/7/2020…

Đồng chí Đại tá, PGS.  TS Lê Hoài Nam - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường và đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND, MTTQ và các ban ngành thuộc xã Thuỷ Xuân Tiên đã cắt băng khánh thành, bàn giao công trình “Con đường tri ân” nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7)

Đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong giảng dạy và các mặt công tác. Trong năm học 2019-2020, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Nhà trường, cán bộ, giảng viên thực hiện tốt công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học; tổ chức hội thảo nghiệm thu và ban hành giáo trình; triển khai sáng kiến,cải tiến, công trình, phần việc; tổ chức tốt các hội thảo, hội nghị, tọa đàm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo. Cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường luôn tích cực trong phong trào học tập, hưởng ứng các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân vì dân phục vụ”; “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”…. Tập thể cán bộ chiến sĩ, học viên Nhà trường không ngừng nỗ lực phát huy tinh thần tự học, tự rèn luyện, nâng cao vốn kiến thức văn hóa ứng xử, từng bước nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức tận tụy vì nhân dân.

Trường Cao đẳng CSND I nghiệm thu sáng kiến, cải tiến, công trình phần việc trong năm học 2019-2020

Học viên Nhà trường luôn tích cực chủ động trong học tập và tham gia các hoạt động phong trào. Công tác chính trị tư tưởng đối với học viên được thực hiện tốt, tạo ra sự gắn kết, trách nhiệm giữa giảng viên, chủ nhiệm lớp và học viên. Thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong học viên, các phong trào thi đua, cuộc thi do Nhà trường và Bộ Công an phát động được cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường tích cực tham gia và đạt kết quả cao: Hội thao cán bộ, công nhân lao động trong Công đoàn CAND lần thứ XII – năm 2020; Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tìm hiểu về Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I”; Cuộc thi “Tìm hiểu 75 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”; Các phong trào hiến máu tình nguyện, vệ sinh môi trường…

Đội tuyển Công đoàn trường Cao đẳng CSND I đạt giải Ba toàn đoàn với 02 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, 03 Huy chương Đồng tại Hội thao cán bộ, công nhân lao động trong Công đoàn CAND lần thứ XII – năm 2020

Cán bộ trường Cao đẳng CSND I tham gia hoạt động Hiến máu tình nguyện “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu năm 2020”

Với những thành tích đã đạt được trong năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng CSND I đã tiếp tục khẳng định trí tuệ và sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và tập thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường đã tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong tâm về đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày cách mạng Tháng 8 thành công, ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, tập thể cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng CSND I quyết tâm không ngừng cố gắng phấn đấu, rèn luyện đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, học tập và xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân vừa hồng vừa chuyên, sáng đẹp trong lòng dân.

Trải qua 75 năm lịch sử nhưng tầm vóc, ý nghĩa thắng lợi, bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám vẫn còn nguyên giá trị và ngày càng tỏa sáng. Đó là một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử của dân tộc ta, dấu mốc lớn trên con đường phát triển trong suốt chiều dài mấy nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Tinh thần Cách mạng Tháng 8 luôn là bài học quý báu cho nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng CSND nói riêng trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, đưa Đất nước ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Đóng góp vào những thành công của cách mạng Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Ở các giai đoạn, các sự kiện lịch sử trọng đại, trong chiến tranh cũng như hòa bình xây dựng đất nước, lực lượng Công an nhân dân luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân, sẵn sàng cùng các lực lượng cách mạng và nhân dân đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù, là nòng cốt trong sự nghiệp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Truyền thống và những bài học quý báu của lực lượng CAND Việt Nam trong 75 năm qua luôn là sợi chỉ đỏ, kim chỉ nam cho mọi định hướng hoạt động của Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ, giảng viên, học viên Trường Cao đẳng CSND I để đưa Nhà trường trở thành đơn vị đào tạo uy tín, chất lượng góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Bài: Trung tâm T1


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác