Thứ Hai, 28/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Trường Cao đẳng CSND I long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển, xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị Văn phòng Bộ Công an, Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, Cục Tổ chức cán bộ, Cục Đào tạo, Cơ quan Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thanh tra Bộ Công an, Đại diện lãnh đạo các phòng chức năng của Cục, Đại diện Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các Trường CAND phía Bắc, các đồng chí nguyên là Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu các Trường Cao đẳng CSND I (cũ), Trường Trung cấp Cảnh sát VI (cũ), Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang (cũ) nhiệm kỳ 2015-2020, cùng sự có mặt của 199 đồng chí đại biểu đại diện cho 1.907 đảng viên của các Đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường.

 

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng
 Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy đã nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I có nhiệm vụ thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII; thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới và Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Công an Trung ương lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy thay mặt Đoàn chủ tịch đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, tích cực thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến tích cực vào các Nghị quyết của Đại hội với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển”.

 

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND I
phát biểu khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Đánh giá về vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I nhiệm kỳ 2015 - 2020, Báo cáo chính trị đã chỉ rõ: Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I là Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở, trực thuộc Đảng bộ Công an Trung ương, được thành lập theo Quyết định của Đảng ủy Công an Trung ương, trên cơ sở hợp nhất 3 Đảng bộ Nhà trường là Trường Cao đẳng CSND I, Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ trang và Trường Trung cấp Cảnh sát VI. Trong nhiệm kỳ 2015-2010, Đảng bộ Nhà trường diễn ra trong bối cảnh có những tác lớn từ quá trình tổ chức, sắp xếp lại các Trường CAND, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, được sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các đơn vị tham mưu nghiệp vụ trực thuộc Bộ, Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I đã khắc phục khó khăn, bám sát chương trình công tác, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ được xác định tại Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.  

 

Đồng chí Đại tá, Ths Tô Thế Nhân, Đảng ủy viên thay mặt Đoàn Chủ tịch
trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị tại Đại hội

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, từ tháng 5/2020 đến nay, Đảng ủy Nhà trường đã phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khẩn trương tập trung lãnh đạo giải quyết nhiều nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm. Đặc biệt đã lãnh đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác; củng cố kiện toàn về tổ chức bộ máy, sắp xếp và phân công công tác cho cán bộ, giáo viên Nhà trường. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Chú trọng lãnh đạo củng cố cơ sở vật chất phục vụ công tác, kịp thời bảo đảm các điều kiện để Nhà trường ổn định hoạt động theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới. Toàn Đảng bộ phấn khởi, tích cực thi đua lập thành tích kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND, chào mừng Đại hội Đảng các cấp trong CAND, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường luôn được xác định rõ,  quan tâm, đầu tư và phát triển, cụ thể: Công tác giáo dục đào tạo luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của Nhà trường, Đảng ủy Nhà trường không ngừng tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học; Công tác nghiên cứu khoa học đã được Đảng ủy Nhà trường quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh và đạt được những kết quả khả quan, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận nghiệp vụ và phục vụ thiết thực cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Nhà trường; Về công tác quản lý, giáo dục học viên đã được Đảng ủy Nhà trường đặc biệt quan tâm với việc ban hành triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý giáo dục học viên, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục học viên nhà trường. Nhà trường đã thường xuyên đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, đạo đức, truyền thống cho học viên với các hoạt động thiết thực. Thường xuyên chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý lớp học, xây dựng phẩm chất đạo đức, tinh thần, trách nhiệm và lề lối, tác phong công tác và văn hóa ứng xử….

Trong công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, Đảng ủy Nhà trường đã thường xuyên tổ chức quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của các cấp ủy Đảng và Chỉ thị, Kế hoạch của cơ quan cấp trên. Nhà trường đã chú trọng kiện toàn đội ngũ cấp uỷ viên Đảng uỷ và các chi bộ cơ sở, kịp thời có các Nghị quyết chuyên đề tập trung chỉ đạo giải quyết những mặt công tác lớn của Nhà trường như công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức cán bộ, công tác quần chúng, công tác quản lý giáo dục học viên, hậu cần đời sống…

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm những tồn tại thiếu sót trong công tác chỉ đạo các mặt công tác của Đảng ủy, nêu rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan, rút ra các bài học kinh nghiệm trên cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tinh thần: “Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển”. Phát huy những thành tích đã đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyên môn và nhiệm vụ chính trị được giao; nhanh chóng khắc phục những thiếu sót tồn tại; phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ và dân chủ nội bộ, xây dựng Đảng bộ thực sự “trong sạch, vững mạnh” là hạt nhân lãnh đạo Nhà trường, tạo bước đột phá trong các lĩnh vực công tác trọng tâm: công tác giáo dục đào tạo, công tác đào tạo cán bộ, công tác quản lý học viên và công tác hậu cần đời sống… đưa các hoạt động của Trường Cao đẳng CSND I tiếp tục đi vào kỷ cương nề nếp, xây dựng Nhà trường trở thành cơ sở đào tạo uy tín, chất lượng trong hệ thống các trường CAND, xứng đáng với truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao những thành tích Nhà trường đã đạt được trong giai đoạn vừa qua. Đồng chí tuyên dương Đảng bộ Nhà trường đã làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, Đảng bộ Nhà trường đã chủ động bám sát quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, Đảng ủy Công an Trung ương để lãnh đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Trường Cao đẳng CSND I được thành lập trên cơ sở 3 trường: Cao đẳng CSND I, Trung cấp Cảnh sát Vũ trang và Trung cấp Cảnh sát VI. Các trường này đều có bề dày truyền thống và đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng Công an đội ngũ cán bộ trình độ Cao đẳng, Trung cấp đảm bảo về chính trị, chuyên môn, có năng lực thực hành, trực tiếp xử lý các vấn đề trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đảng bộ Nhà trường đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác của Trường và đạt được những kết quả cao.

Tại Đại hội, đồng chí Thứ trưởng đã đặc biệt nhấn mạnh những thách thức trong thời gian tới, nhất là tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến mọi lĩnh vực, ngành nghề, trong đó có công tác giáo dục, đào tạo, từ đó, đồng chí đề nghị Nhà trường cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ Nhất, Nhà trường cần chú trọng đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý, đồng bộ theo quy mô; đạt chuẩn theo quy định về trình độ chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học và kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Đội ngũ cán bộ giảng viên cần tăng cường áp dụng công nghệ vào công tác giảng dạy, chú trọng kỹ năng rèn luyện làm việc nhóm, tự học, tự nghiên cứu để chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực người học. 

Thứ hai, thực hiện nghiêm túc các quy định về luân chuyển, đi thực tế đối với cán bộ giảng viên nhằm gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Nhà trường cũng cần tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với giảng dạy và công tác chiến đấu của lực lượng CSND. Cần chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch mang tính chiến lược trong từng giai đoạn; tập trung lực lượng để thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước, cấp Bộ; chú trọng xây dựng môi trường dân chủ trong nghiên cứu khoa học; đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp trong giảng dạy và quản lý giáo dục đào tạo của nhà trường.

Thứ ba, coi trọng công tác quản lý giáo dục học viên; hình thành cho học viên ý thức kỹ luật, tác phong sẵn sàng chiến đấu cũng như nhân cách, phẩm chất cao quý của người cán bộ chiến sĩ CAND.

Thứ tư, Đảng bộ trường Cao đẳng CSND I cần làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng trường, làm cho Đảng bộ nhà trường thật sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Các cấp ủy Đảng và cán bộ, Đảng viên trong toàn Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới về phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và sức chiến đấu; giữ vững kỹ cương, kỹ luật, dân chủ tập trung, chỉ huy thống nhất, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; tự phê bình và phê bình đi đôi với phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị. 

Thứ năm, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát của cấp Ủy; đổi mới phương thức hoạt động của các tổ chức quần chúng, tạo môi trường lành mạnh cho học viên tự rèn luyện, từ đó tăng cường sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên mạng xã hội.

 

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an thể hiện sự nhất trí, đồng tình cao với phương châm của Đại hội là “Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển” và chủ đề của Đại hội là“Xây dựng Đảng bộ Trường trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham gia Đại hội thực hiện các quy định của Đảng, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 cần đề cao vai trò là hạt nhân lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó, làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng Trường; tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học…đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước hiện nay, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và xây dựng Trường Cao đẳng CSND I phát triển mạnh mẽ, trở thành trung tâm đào tạo thực hành nghiệp vụ cao. Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng rằng cùng sự đoàn kết, nhất trí một lòng, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I sẽ nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, nắm bắt cơ hội để vượt qua những khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ đã tin tưởng giao cho.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND I khẳng định sẽ tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo, góp ý thẳng thắn, sâu sát, đầy tâm huyết của đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Đảng ủy Nhà trường sẽ thường xuyên bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng cấp trên, đoàn kết, thống nhất cao, nhanh chóng, cụ thể từng hành động toàn khóa, chương trình hành động hàng năm, tăng cường công tác xây dựng Đảng, chủ động, nghiêm túc để thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, ra sức thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I. Lãnh đạo Nhà trường sẽ nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ Nhà trường vững mạnh toàn diện. Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát, kịp thời, sự động viên, quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan chức năng để xây dựng Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của lực lượng Công an nhân dân.

 

Các đại biểu tham dự Đại hội tham gia bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Với tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 21 đồng chí là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ I của Nhà trường. Ngay sau khi có kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư và Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần VII, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 06 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

 

Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt đối với Trường Cao đẳng CSND I. Sự thành công của đại hội thể hiện tinh thần đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm của các đại biểu tham dự Đại hội, đã kêu gọi các cấp ủy Đảng, đảng viên, cán bộ, học viên phát huy truyền thống vẻ vang của Nhà trường, khắc phục mọi khó khăn, thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là tiền đề cho toàn Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ do Nhà trường đề ra, góp phần quan trọng xây dựng Trường Cao đẳng CSND I phát triển, trở thành một nhà trường uy tín, chất lượng trong hệ thống các trường CAND, xứng đáng với truyền thống 55 năm xây dựng và trưởng thành.

Bài & Ảnh: Trần Loan, Thanh Tuấn, Diệu Linh (Trung tâm T1)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác