Thứ Năm, 24/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Trường Cao đẳng CSND I quyết tâm thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Nhà trường (30/12/1965 - 30/12/2019)

 

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an duyệt đội danh dự tại Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

Quán triệt và nắm vững quan điểm đổi mới của Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Giao cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các tổ chức quần chúng thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, lấy xây dựng bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng làm mục tiêu hàng đầu để giáo dục, rèn luyện cán bộ, giảng viên và học viên. Nhà trường nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện sâu sắc, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, trong đó đã tổ chức sinh hoạt chính trị chuyên đề “Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, giảng viên Nhà trường. Triển khai sâu rộng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” do Bộ Công an phát động...

Trong năm học 2018-2019, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm, chỉ đạo các đơn vị giáo dục tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp dạy học, gắn lý luận với thực tiễn công tác của Công an các đơn vị, địa phương. Đã tổ chức mời nhiều lượt báo cáo viên của các Cục nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội và Công an các đơn vị địa phương về trường báo cáo thực tế và tham gia giảng dạy các môn nghiệp vụ chuyên ngành. Tiếp tục tổ chức dạy học chuyên ngành Quản lý hành chính về trật tự xã hội theo hướng vừa học lý thuyết tại trường, vừa tổ chức hướng dẫn cho học viên thực hành môn học tại địa bàn thực tế (quận Thanh Xuân), đồng thời tăng cường hỗ trợ Công an quận Thanh Xuân thực hiện công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn quận. Qua việc tổ chức thực hành, thực tập môn học tại địa bàn thực tế cho thấy đây là cách làm phù hợp, hiệu quả cao hơn việc tổ chức thực tập tại trường trong môi trường giả định, đặc biệt với một số môn học, nội dung thực hành yêu cầu phải có các điều kiện đảm bảo như ô tô, xe máy… trong điều kiện cơ sở vật chất thực hành của nhà trường còn nhiều hạn chế.

Thực hiện khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Nhà trường tích cực rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung nội dung, mục tiêu đào tạo đáp ứng chuẩn đầu ra của các chuyên ngành đào tạo. Đã xây dựng và ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ Công an cho CBCS tốt nghiệp trung cấp ngành ngoài được tuyển dụng vào trong CAND trên cơ sở chương trình bồi dưỡng do Bộ Công an ban hành; hướng dẫn thực tập môn học theo hướng thúc đẩy năng lực tự học của học viên; triển khai 04 chương trình học phần ngoại ngữ trình độ trung cấp theo Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; tổ chức nhiều lượt Hội thảo khoa học về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học ở các đơn vị giáo dục và quản lý giáo dục.

Hưởng ứng phong trào thi đua dạy giỏi, học tập - rèn luyện tốt trong các học viện, trường CAND, Nhà trường đã chủ động đổi mới hình thức tổ chức dạy giỏi trong năm học, khuyến khích giảng viên, huấn luyện viên tham gia nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; trong đó, có 103 giảng viên đạt bài dạy giỏi cấp trường, 49 giảng viên đạt bài dạy giỏi cấp khoa, 09 giảng viên đạt giờ dạy giỏi; 19 giảng viên đăng ký danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, 63 giảng viên đăng ký danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường (tăng 10% so với cùng kỳ năm trước). Nhà trường đã tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường, kết quả: về tập thể giải Nhất Bộ môn Pháp luật, giải Nhì Khoa Quản lý nhà nước về trật tự xã hội, giải Ba Bộ môn Ngoại ngữ - tin học; về cá nhân có 23/24 giảng viên tham gia đạt giải, trong đó có 02 giải nhất, 16 giải Nhì và 05 giải Ba. Trong năm học, đã có tổng số 176 lượt học viên tham gia thi học sinh giỏi, kết quả có 116 lượt học viên đạt giải (08 giải Nhất, 38 giải Nhì, 58 giải Ba, 12 giải Khuyến khích).

Tiếp tục tổ chức và duy trì các phong trào học tập, rèn luyện tạo sân chơi bổ ích thúc đẩy học viên tích cực học tập như: Câu lạc bộ Tiếng Anh, Câu lạc bộ Cảnh sát hình sự, Câu lạc bộ kỹ năng nghề nghiệp, Câu lạc bộ võ thuật, cầu lông, cuộc thi tài năng tiếng Anh - PPCI English Tournament, chương trình Rung chuông vàng... Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức các hội thi, tọa đàm, mời các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trao đổi, truyền đạt nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng học tập cho học viên.

Công tác nghiên cứu khoa học thường xuyên được quan tâm, nội dung nghiên cứu tập trung vào cải tiến nội dung phương pháp giảng dạy sát thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm của ngành, nhiều đề tài được nghiệm thu đánh giá xuất sắc. Phương pháp dạy học thường xuyên được đổi mới, Nhà trường đã chủ động nghiên cứu, đưa những nội dung thiết thực vào giảng dạy và xây dựng hệ thống bài tập tình huống nghiệp vụ. Hồ sơ bài giảng, nhất là giáo án điện tử và việc sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện kỹ thuật hiện đại trong dạy học cũng đã được chú trọng nhất là đối với đội ngũ giáo viên trẻ, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giảng dạy trong Nhà trường. Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt, hội giảng, thi học sinh giỏi được duy trì thường xuyên, nhiều đồng chí được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, cấp Trường. Qua các Hội giảng, thi học sinh giỏi do Bộ tổ chức, đội tuyển giáo viên và học viên của Trường tham gia đều đạt giải cao.

Với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các thế hệ cán bộ, giảng viên và học viên, Trường đã được Đảng, Nhà nước và Ngành Công an tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm học 2018-2019, Nhà trường vinh dự có 1 đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ, 02 đơn vị được tặng thưởng Cờ thi đua Bộ Công an, 67 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành tặng thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

 

Quang cảnh Lễ khai giảng năm học 2019 - 2020

Để đạt được những thành tích đáng tự hào nêu trên, Đảng bộ Nhà trường luôn bảo đảm giữ đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể của cấp ủy gắn với trách nhiệm trực tiếp của thủ trưởng đơn vị; chống bảo thủ, độc đoán, cục bộ, chủ quan, duy ý chí. Trong đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt và công tác cán bộ là khâu đột phá. Thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đặc biệt là xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy thực sự gương mẫu, tiêu biểu về mọi mặt, có đủ năng lực, trình độ, trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có lối sống trong sạch, có đủ uy tín, năng lực xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Bên cạnh đó, Nhà trường còn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có năng lực tổ chức thực hiện và trình độ đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Quan tâm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; trên cơ sở kế thừa những kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, phát triển, đổi mới các mặt công tác trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy trình về các mặt công tác của các đơn vị, kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém để khắc phục, sửa đổi, bổ sung, chấn chỉnh cho phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của công tác giáo dục đào tạo. Đồng thời với việc giữ vững nguyên tắc, tuân thủ quy trình công tác, xử lý nghiêm minh những sai phạm; quan tâm cải tiến, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, lề lối làm việc, tác phong công tác, cải cách thủ tục hành chính, các quy chế, quy trình trên các mặt công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường xác định, trước những tác động của mặt trái cơ chế thị trường, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sự xuống cấp về văn hóa, đạo đức và những bức xúc trong xã hội có chiều hướng gia tăng; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ngày càng bộc lộ rõ và nghiêm trọng hơn. Các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm tập trung tấn công với nhiều phương thức, thủ đoạn, mua chuộc, lôi kéo, cài cắm người vào nội bộ; ráo riết tiến hành các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa lực lượng vũ trang”, triệt để lợi dụng các nhân tố gây mất ổn định để chống phá ta. Nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo để góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên Nhà trường phải tiếp tục nỗ lực phấn đấu xứng đáng với vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Để đáp ứng được yêu cầu nêu trên, Nhà trường tiếp tục tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, giảng viên và học viên, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường, quan điểm, kiên định mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng nếp sống, ứng xử văn hóa, tác phong chính quy trong toàn trường. Mỗi cán bộ, giảng viên, học viên cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao ý chí cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải thể hiện ở những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày trong công tác, học tập, nghiên cứu, giảng dạy. Trong quá trình tổ chức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, cùng với việc kế thừa và phát huy những kinh nghiệm hay, vận dụng sáng tạo những mô hình mới, cần tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động phù hợp với từng đơn vị, lớp học. Xác định mục tiêu cho phong trào thi đua một cách thiết thực, sát hợp; thường xuyên theo dõi, tổng kết, kịp thời động viên, khen thưởng và nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, các điển hình tiên tiến.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các tổ chức quần chúng cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường nội dung, biện pháp nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng; kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, công tác thanh tra; thực hiện tự phê bình và phê bình nghiêm túc, trên tinh thần xây dựng và phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong công tác, học tập, rèn luyện, cán bộ, giảng viên, học viên phải luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật, kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm; chủ động, tích cực khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động của lực lượng công an nhân dân “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, coi đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, nhận xét thi đua hằng năm đối với cán bộ, giảng viên và học viên.

Với truyền thống tự hào của Nhà trường qua 54 năm xây dựng và phát triển, cán bộ, giảng viên và học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, hăng hái đi đầu trong các phong trào thi đua; phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, dấy lên phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích xuất sắc chào mừng ngày truyền thống Nhà trường; mừng Đảng, mừng Xuân mới Canh Tý 2020 với những thắng lợi mới./.

Đại tá, TS, NGƯT Bùi Quang Vũ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác