Thứ Tư, 12/12/2018
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Trường Cao đẳng CSND I ra sức thi đua viết tiếp trang sử hào hùng 52 năm xây dựng và trưởng thành

Mặc dù cơ sở đào tạo phân tán, chuyển đổi hàng chục địa điểm khác nhau và gặp rất nhiều khó khăn, nhưng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và học viên của trường đã chung sức, đồng lòng, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi gian khổ, thách thức, vừa giảng dạy, học tập, rèn luyện, vừa xây dựng cơ sở vật chất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành Công an giao cho. Tiếp bước truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng CSND I đã đảm nhận đào tạo nhiều bậc học (sơ học, Trưởng Công an xã, trung học, cao đẳng) nhiều loại hình đào tạo (bồi dưỡng, tại chức, tập trung...) đối với các chuyên ngành của lực lượng CSND và luôn tự hào là trung tâm đào tạo cán bộ Cảnh sát có trình độ tay nghề thực hành bậc cao của lực lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và sự nghiệp cách mạng; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp; có trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn về chuyên ngành được đào tạo; có phương pháp tư duy khoa học; có sức khoẻ tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Thành- Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an
 trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Lao động Thương binh xã hội cho Nhà trường

Với phương châm “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác giáo dục và đào tạo một cách toàn diện, ở tất cả các khâu, các bước. Trong đó, coi trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý “vừa hồng, vừa chuyên”, nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu và chương trình đào tạo hiện đại, phù hợp với sự phát triển của thực tiễn, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong những năm vừa qua, Nhà trường thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; trong đó, chủ động gắn quá trình đào tạo với thực tế chiến đấu, do vậy, chất lượng học viên ra trường ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì thường xuyên các phong trào thi đua học tốt, rèn luyện tốt đã giúp cho học viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, kỹ năng tự học và có điều kiện liên hệ giữa lý luận với thực tiễn đời sống xã hội. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc quy chế giáo dục học viên đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định, nội quy, điều lệnh nội vụ của học viên.

Trong những năm qua, Nhà trường luôn quan tâm tới công tác giáo dục, đào tạo, đã tổ chức ký kết Quy chế phối hợp toàn diện với CATP Hà Nội về công tác giáo dục đào tạo; triển khai tổ chức mời nhiều lượt cán bộ thực tế của các Cục nghiệp vụ, CATP Hà Nội về trường báo cáo thực tế và tham gia giảng dạy các môn nghiệp vụ chuyên ngành; tổ chức cho học viên thực tập chính trị xã hội, thực hiện “3 cùng” với nhân dân (cùng ăn, cùng ở, cùng làm). Trong quá trình học tập, rèn luyện của học viên, Nhà trường còn phối hợp với Công an Hà Nội tổ chức cho học viên thực hành môn học, tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thực tế, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đào tạo tay nghề và kỹ năng thực hành cho học viên. Chủ động xây dựng lịch dạy học tổng thể cho toàn khóa học và bố trí lịch dạy học từng tuần đảm bảo hợp lý; Kế hoạch thi học kỳ, thi tốt nghiệp đối với các lớp học, hệ học đảm bảo khoa học, hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, học tập của giảng viên và học viên.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên nhất là công tác chính trị tư tưởng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cán bộ, đảng viên, giảng viên và học viên tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị của Ngành; nội bộ đoàn kết thống nhất. Đảng viên trong Đảng bộ đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, giữ vững phẩm chất, tinh thần trách nhiệm trong công tác, học tập và rèn luyện. Nhà trường đã làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm, thực hiện chính sách và quản lý cán bộ. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hoạt động kiểm tra giám sát trong Đảng. Triển khai kế hoạch thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy về lãnh đạo đổi mới các mặt công tác trọng tâm của nhà trường. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bám sát chỉ tiêu và nội dung các phong trào thi đua do Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND phát động. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 03 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Siết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường.

Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình và thông tin khoa học tư liệu đã đạt nhiều kết quả khả quan. Nhà trường đã ký quy chế phối hợp với Viện chiến lược và khoa học Công an trong công tác nghiên cứu khoa học nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ giảng viên và học viên Nhà trường. Chỉ riêng năm học 2016 – 2017, Hội đồng khoa học đã nghiệm thu 02 nhiệm vụ cấp Bộ và 19 nhiệm vụ cấp cơ sở đạt loại xuất sắc; 09 nhiệm vụ đạt yêu cầu; đang tiếp tục triển khai nghiên cứu thêm 02 nhiệm vụ cấp Bộ cùng nhiều nhiệm vụ cấp cơ sở và nhiệm vụ khoa học công nghệ khác. Công tác tham mưu tổng hợp, cải cách hành chính, đối ngoại được tăng cường, đổi mới phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường. Nhà trường đã tổ chức nhiều đoàn đi tham quan, giảng dạy, học tập và trao đổi kinh nghiệm tại các nước trong khu vực và thế giới, tiếp đón các đoàn nước ngoài sang thăm và làm việc với Nhà trường.Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo quản tài liệu nghiệp vụ của Ngành. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của đội ngũ lãnh đạo chỉ huy.

Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng được Đảng ủy quan tâm, tăng cường tạo điều kiện thuận lợi đảm bảo tính hiệu quả trong hoạt động phong trào của các tổ chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của Nhà trường. Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Công đoàn Nhà trường đã phát huy tốt vai trò xung kích trên các mặt công tác, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, triển khai nhiều phong trào có ý nghĩa giáo dục thiết thực. Chủ động và tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức nhiều đợt thanh niên, hội viên tham gia tình nguyện tại địa bàn có nhiều khó khăn, tham gia và đạt nhiều giải cao tại các hội thi do Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND tổ chức.

Công tác thông tin tư liệu, phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống mạng nội bộ và trang thông tin điện tử; gấp rút hoàn thành và triển khai đưa vào sử dụng hệ thống thư viện điện tử, kịp thời phục vụ việc tra cứu, khai thác văn bản tài liệu trong công tác giảng dạy và học tập. Hệ thống cơ sở vật chất thông tin tư liệu - thư viện đã được đầu tư xây dựng với tổng diện tích 11.836 m2, trong đó phòng đọc 600m2 với 300 chỗ ngồi, gần 200 máy tính tra cứu thông tin với phần mềm quản lý thư viện hiện đại. Thư viện tư liệu có trên 5000 đầu sách, tạp chí, tài liệu, giáo trình với 192.389 cuốn đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, học viên ở 2 cơ sở Trung tâm và Sóc Sơn.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên nhà trường luôn tự hào, phát huy truyền thống vẻ vang 52 năm xây dựng và trưởng thành của Nhà trường, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề và to lớn của mình đối với công tác dạy “người”, dạy “nghề”, tâm huyết, say mê với nghề giáo, tích cực biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học, nâng cao và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển tư duy sáng tạo và năng lực tự đào tạo của người học với phương châm “lấy người học làm trung tâm”, gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, luôn luôn chủ động trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, luôn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, ý chí học tập vươn lên; xứng đáng là người truyền cảm hứng, thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết để học viên đam mê, tích cực, chủ động trong học tập, say mê, nhiệt huyết với nghề, khát khao cống hiến hết mình cho lý tưởng cách mạng. Xứng đáng là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận giáo dục, đào tạo của ngành. 

Đạt được những thành tựu quan trọng nêu trên, yếu tố quyết định là sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã luôn quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện thực tiễn của trường để ban hành những nghị quyết chuyên đề rất cơ bản có tính đột phá như: Nghị quyết về công tác cán bộ, công tác giáo dục đào tạo, công tác quản lý học viên, công tác nghiên cứu khoa học và hậu cần đời sống theo hướng gắn đào tạo với thực tiễn, đáp ứng tốt nhất yêu cầu công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong giai đoạn hiện nay.

Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, với sự nỗ lực vượt bậc của tập thể Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị chức năng và của toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường, hiện nay đội ngũ cán bộ, giảng viên của Nhà trường đã trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, tận tâm với sự nghiệp giáo dục, tích cực và chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, thực sự là những hạt nhân đóng vai trò quyết định đến chất lượng giáo dục và đào tạo của Nhà trường trong thời gian qua. Số lượng giảng viên của Nhà trường hiện có 231 đồng chí (chiếm tỷ lệ 46%), cán bộ QLGD có 87 đồng chí (chiếm 18%), cán bộ tham mưu, phục vụ 179 đồng chí (chiếm 36%). Trải qua các thời kỳ phát triển, Nhà trường đã có 03 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, 17 đồng chí được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Toàn trường hiện có 19 tiến sĩ, 33 cán bộ đang nghiên cứu sinh, 189 thạc sĩ, 61 cán bộ đang học cao học.

Nhà trường luôn chú trọng và thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định trong học tập, rèn luyện. Thường xuyên quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chủ nhiệm lớp về phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý và tinh thần trách nhiệm; giáo dục học viên về nhân cách người CAND cách mạng góp phần xây dựng động cơ, mục đích học tập, rèn luyện đúng đắn. Chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và kiên quyết xử lý kỷ luật những học viên sai phạm. Tỷ lệ học viên tốt nghiệp đều đạt 100%, tỷ lệ học viên khá giỏi đạt từ 40% đến 75%. Học viên tốt nghiệp ra trường được Công an các đơn vị, địa phương đánh giá cao, nắm vững được quy trình công tác và cách xử lý tình huống nghiệp vụ. Nhiều lượt học viên sau khi tốt nghiệp ra trường đã trưởng thành, được giao nhiều nhiệm vụ, giữ trọng trách quan trọng trong lực lượng CAND.

Với vị thế là một cơ sở đào tạo có bề dày truyền thống, trong giai đoạn mới, Trường Cao đẳng CSND I luôn quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo trong CAND” để phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu chung là: Xây dựng, phát triển Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I trở thành cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng trong hệ thống giáo dục, đào tạo của lực lượng CAND; đội ngũ cán bộ, giảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tâm huyết với sự nghiệp giáo dục đào tạo, đạt chuẩn chức danh theo quy định; học viên tốt nghiệp ra trường vững về chính trị, giỏi về pháp luật, tinh thông nghiệp vụ, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chuyên ngành và trình độ đào tạo; tăng cường cơ sở vật chất và điều kiện đảm bảo dạy học theo hướng đồng bộ, hiện đại, xứng đáng với truyền thống và danh dự của Nhà trường qua 52 năm xây dựng và phát triển.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Cao đẳng CSND I cùng toàn thể cán bộ, giảng viên và học viên Nhà trường đồng lòng quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu đào tạo của lực lượng CAND trong tình hình mới, viết tiếp vào trang sử hào hùng 52 năm xây dựng và phát triển của mái trường Cao đẳng CSND I.

Đại tá, TS Bùi Quang Vũ, Hiệu trưởng trường Cao đẳng CSND I

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác