Thứ Năm, 6/8/2020
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Trường Cao đẳng CSND I tổ chức Cuộc thi viết chuyên đề khoa học của học viên hệ Cao đẳng - Năm học 2019 - 2020

Dưới sự hướng dẫn của 12 giảng viên thuộc các Khoa, Bộ môn trong Nhà trường, 13 chuyên đề khoa học với sự tham gia của 17 học viên khóa H05S đã bám sát các chuyên đề do Ban tổ chức đề ra. Một số chuyên đề được Ban tổ chức đánh giá cao như : Chuyên đề «Nâng cao năng lực tự học học phần « Hoạt động phòng ngừa và điều tra khám phá một số loại tội phạm xâm phạm sở hữu » của chuyên ngành Trinh sát phòng chống tội phạm về Trật tự xã hội Trường Cao đẳng CSND I » của em Phạm Văn Hưng, học viên lớp B1C3-H05S dưới sự hướng dẫn của đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tình, Bộ môn B5 ; Chuyên đề « Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc tự học đối với học viên chuyên ngành trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy khóa H05S Trường Cao đẳng CSND I » của em Nguyễn Đức Hùng, học viên lớp B1C5-H05S do đồng chí Thiếu tá, ThS Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Khoa NV5 hướng dẫn. Ngoài ra còn có nhiều chuyên đề có chất lượng, được Ban tổ chức đánh giá cao cả về vấn đề nghiên cứu và nội dung khoa học.

Trên cơ sở nội dung các chuyên đề khoa học của học viên, Ban giám khảo đã tổ chức chấm 02 vòng độc lập, nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an và Nhà trường về công tác nghiên cứu khoa học của học viên. Kết quả, có 05 chuyên đề đạt giải Nhì và 08 chuyên đề đạt giải Ba. Ban tổ chức tiếp tục lựa chọn các chuyên đề có chất lượng tốt, thành tích cao để đề xuất Cục Đào tạo khen thưởng.

Qua cuộc thi, học viên đã bước đầu tiếp cận và làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học, nắm được cấu trúc cũng như biết cách trình bày một chuyên đề khoa học. Giúp Nhà trường phát hiện, lựa chọn và bồi dưỡng những học viên có thành tích và năng lực nghiên cứu khoa học làm hạt nhân thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, tạo nguồn lực cho các cuộc thi, giải thưởng học viên nghiên cứu khoa học các cấp năm học 2019-2020.

PHÒNG QUẢN LÝ NCKH

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác