Thứ Ba, 26/1/2021
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Trường Cao đẳng CSND I tổ chức đại hội chi bộ điểm Phòng chính trị

Tham dự buổi lễ có đồng chí Đại tá, PGS. TS Lê Hoài Nam, Bí Thư Đảng ủy – Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám hiệu; các đồng chí  Bí thư; đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ và 53 đồng chí đảng viên là đại biểu chính thực của Đại hội Phòng Chính trị.

Đại hội chi bộ Phòng Chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 có nhiệm vụ thảo luận, tham gia báo cáo đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND I tại Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Chi bộ Phòng Chính trị, bầu Cấp ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ có đủ trình độ, năng lực, uy tín để lãnh đạo chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong nhiệm kỳ mới, xây dựng Chi bộ Phòng Chính trị trong sạch, vững mạnh; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND I nhiệm kỳ 2020-2025.

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Phòng Chính trị - Trường Cao đẳng CSND I

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ Phòng Chính trị. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, cấp ủy, Chi bộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng ủy cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của đơn vị, đề cao tinh thần trách  nhiệm trong xây dựng chi bộ. Đặc biệt, các đảng viên trong Chi bộ luôn giữ vững lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, kiên định với lý tưởng cộng sản, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh làm mục tiêu phấn đấu. Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025.


Đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Chính trị trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Trong phần thảo luận, các đảng viên Chi bộ Phòng Chính trị cũng đã phát biểu nhiều ý kiến đóng góp và làm rõ hơn báo cáo chính trị của Chi bộ. Nhiều tham luận có tính xây dựng cao như: Tham luận: “Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu với Đảng ủy – Ban Giám hiệu Nhà trường về thực hiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên” của đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chi ủy viên; Tham luận “Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của chi bộ trong tham mưu và triển khai công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trong tình hình mới” của đồng chí Nguyễn Duy Hưng…


Đồng chí Trung tá Phan Thị Hồng Nhung trình bày tham luận tại Đại hội Chi bộ

Phát biểu tại Đại hội chi bộ Phòng Chính trị, đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã đánh giá cao những thành tích mà Chi bộ Phòng Chính trị đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Chi bộ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về công tác Đảng, công tác cán bộ, chế độ chính sách của cán bộ chiến sĩ, đảng viên trong chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, ghi nhận những cố gắng của tập thể đảng viên trong việc xây dựng Chi bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, xây dựng đoàn kết nội bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy đánh giá cao nỗ lực của tập thể chi bộ Phòng Chính trị trong công tác chuẩn bị Đại hội chi bộ cơ sở Phòng Chính trị nói riêng và Đảng bộ các cấp Trường Cao đẳng CSND I nói chung.

Tại Đại hội, đồng chí Hiệu trưởng cũng đặc biệt nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đối với chi bộ Phòng Chính trị trong thời gian tới:

Thứ nhất, đối với nội dung, phương thức lãnh đạo của chi bộ cần tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, có tính đột phá và giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Trong đó cần tập trung trọng điểm vào các giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo Phòng tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, công tác cán bộ và công tác quần chúng.

Thứ hai, chú trọng việc giáo dục, quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường mối đoàn kết, gắn bó nội bộ; hòa đồng, hòa hợp trên tinh thần tình cảm đồng chí, đồng đội.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của chi bộ và của Đảng ủy cấp trên; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên của chi bộ; có giải pháp phòng ngừa đảng viên, cán bộ sai phạm. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và tạo điều kiện cho đảng viên nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về lý tưởng, đạo đức cách mạng và hiểu biết về chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Từ đó vững vàng kiên định về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, an tâm công tác. Chủ động tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy tin tưởng rằng, đại hội chi bộ Phòng Chính trị là diễn đàn chính trị sâu rộng, đề ra được mục tiêu, phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trong nhiệm kỳ tới, bầu ra được Ban chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu có đủ tiêu chuẩn, năng lực, với tinh thần và trí tuệ đổi mới sẽ đoàn kết và hoàn thành xuất sắc hơn nữa nhiệm vụ được giao trong nhiệm kỳ tới.Qua Đại hội này, đồng chí cũng yêu cầu cấp ủy các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong nhà trường kịp thời rút kinh nghiệm và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội của đảng bộ, chi bộ mình, góp phần thiết thực tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Nhà trường nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Đại hội Chi bộ Phòng Chính trị

Tại Đại hội, trên tinh thần dân chủ, minh bạch, Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy chi bộ cho nhiệm kỳ mới 2020-2025 gồm 07 đồng chí:

          1. Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Trưởng phòng;

          2. Đồng chí Lương Thị Hương, Phó Trưởng phòng;

          3. Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Phó Trưởng phòng;

          4. Đồng chí Vũ Hồng Thắng, Phó Trưởng phòng;

          5. Đồng chí Hoàng Xuân Nam, Phó Trưởng phòng;

          6. Đồng chí Nguyễn Thị Thùy  Dương, Phó Trưởng phòng;

          7. Đồng chí Nguyễn Quang Tuấn, Phó Trưởng phòng.

Đại hội cũng tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể: đồng chí Nguyễn Ngọc Anh Tuấn được bầu làm Bí thư Chi bộ và đồng chí Lương Thị Hương làm Phó Bí thư Chi bộ với tỉ lệ phiếu đồng ý đạt 100%   .

Các đồng chí tham gia biểu quyết tại Đại hội chi bộ

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới tại Đại hội, đồng chí tân Bí thư Chi bộ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn đã cảm ơn sự quan tâm và các ý kiến chỉ đạo quý báu của đồng chí Đại tá, PGS. TS Lê Hoài Nam, Bí Thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường và thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ khẳng định sẽ quyết tâm  phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 đã được đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.


Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy tặng hoa chúc mừng Cấp ủy chi bộ Phòng Chính trị

Thành công của Đại hội Chi bộ Phòng Chính trị đã cổ vũ mạnh mẽ toàn thể cán bộ, đảng viên Phòng Chính trị hăng hái thi đua trong công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đây cũng là dịp để các đại diện các tổ chức đảng trực tiếp theo dõi tiến trình đại hội được trao đổi, học hỏi, ứng dụng vào quá trình chỉ đạo, tổ chức đại hội chi bộ mình, hướng tới thành công chung của Đại hội đảng các cấp trong đảng bộ Nhà trường.

Bài và Ảnh: Trung tâm T1

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi