Thứ Hai, 28/9/2020
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Trường Cao đẳng CSND I tổ chức đánh giá khóa luận tốt nghiệp cho học viên khóa H04S (2016-2019) đào tạo theo hệ thống tín chỉ

 

Đồng chí Trung tá Vũ Duy Tú, Trưởng phòng Quản lý nghiên cứu khoa học phát biểu tại Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp

Khóa H04S (2016-2019) là khóa đầu tiên nhà trường tổ chức đào tạo trình độ cao đẳng các chuyên ngành theo hệ thống tín chỉ, trên cơ sở kết quả phân định kiến thức của Hội đồng phân định kiến thức Bộ Công an; học viên được đăng ký thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp.

Kết quả đánh giá khóa luận tốt nghiệp của các Hội đồng cho thấy: Trong thời gian thực tập tốt nghiệp, bên cạnh các nội dung thực tập tốt nghiệp, các học viên đã nỗ lực cố gắng hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp bảo đảm đúng tiến độ và đáp ứng yêu cầu đặt ra. Học viên biết vận dụng các kiến thức đã học, lựa chọn đề tài khóa luận phù hợp, đồng thời bước đầu sử dụng có hiệu quả các phương pháp nghiên cứu khoa học để hoàn thiện khóa luận. Bên cạnh đó, thông qua việc bảo vệ khóa luận trước Hội đồng đánh giá, học viên được rèn luyện khả năng thuyết trình, trình bày và bảo vệ các kết quả nghiên cứu của mình, qua đó giúp học viên có thêm các kỹ năng cần thiết phục vụ yêu cầu công tác sau khi tốt nghiệp.

Trong quá trình tổ chức đánh giá, các Hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp đã làm việc khách quan, nghiêm túc, đánh giá đúng các kết quả học viên đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những điểm hạn chế, thiếu sót để học viên bổ sung, hoàn thiện. Kết quả đánh giá khóa luận: 18/18 học viên đều được Hội đồng đánh giá khóa luận đánh giá đạt loại xuất sắc, trong đó có nhiều khóa luận được Hội đồng đánh giá cao như khóa luận tốt nghiệp của học viên Nguyễn Thị Huyền Trang lớp B1C1 đạt 9,7 điểm, học viên Nguyễn Thị Thu Hiền lớp B1C7 đạt 9,7 điểm; học viên Lưu Tuấn Dương lớp B1C4 đạt 9,5 điểm; học viên Nguyễn Hữu Thông lớp B1C6 đạt 9,5 điểm.

Một số hình ảnh các buổi đánh giá khóa luận của Học viên khóa H04S.
Tin, bài, Phòng Quản lý NCKH.

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác