Thứ Bảy, 6/6/2020
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Trường Cao đẳng CSND I tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

 

PGS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương
 phát biểu tại Hội nghị

Đến dự Hội nghị lãnh đạo các đơn vị, toàn thể Đảng viên và quần chúng trong Nhà trường. Về phía báo cáo viên có PGS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương.


Đại biểu tham dự Hội  nghị chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi học Nghị quyết, PGS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương đã tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ, giải pháp và nội dung cơ bản của Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Quy định số 08-Qđi/TW, ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Thừa ủy quyền của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, đồng chí Thượng tá, TS Đỗ Đức Thăng, Trưởng phòng Công tác Đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến GS.TS Ngô Văn Thạo, Thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương đã truyền đạt những kiến thức vô cùng bổ ích tới cán bộ, giảng viên Nhà trường. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ, giảng viên tham gia tập huấn nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tiếp thu kiến thức do báo cáo viên truyền đạt.

Để thấm nhuần những kiến thức được truyền đạt, mỗi cán bộ chiến sĩ viết tay bài thu hoạch nội dung đã được học. Sau buổi học, cán bộ, giảng viên tham giua đã lĩnh hội sâu sắc những nội dung của Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XII. Những kiến thức quý giá đó giúp cán bộ, giảng viên Nhà trường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường.

 Bài & ảnh: T2

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác