Thứ Hai, 18/2/2019
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Trường Cao đẳng CSND I tổ chức kiểm tra thực tập tốt nghiệp học viên Khóa cao đẳng 2015 - 2018 (H03S) và Khóa trung cấp 2016 - 2018 (K53S) tại Công an các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình

Căn cứ các văn bản trên, từ ngày 19/6 đến 22/6/2018, Đoàn kiểm tra thực tập tốt nghiệp số 1 do đồng chí Trung tá Phạm Tuấn Hiệp - PHT, làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tập tốt nghiệp tại Công an tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình. Tại địa bàn tỉnh Lào Cai có 44 học viên Khóa K53S, tỉnh Yên Bái có 18 học viên Khóa K53S, đối với địa bàn tỉnh Hòa Bình có 70 học viên chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm về ma túy Khóa H03S và 16 học viên Khóa H53S.

Mục đích kiểm tra thực tập tốt nghiệp nhằm kiểm tra việc thực hiện yêu cầu, nội dung, chỉ tiêu theo Kế hoạch thực tập tốt nghiệp của nhà trường và các Khoa chuyên ngành đối với học viên Khóa H03S, K53S; kiểm tra việc chấp hành các quy định về công tác thực tập tốt nghiệp của Bộ Công an, Nhà trường và Công an các địa phương nơi có học viên thực tập tốt nghiệp; kiểm tra việc hướng dẫn thực tập tốt nghiệp của cán bộ thực tế và việc phối hợp giữa giảng viên nhà trường với cán bộ thực tế trong việc đánh giá kết quả thực tập tốt nghiệp của học viên; đánh giá kết quả đào tạo của nhà trường với yêu cầu sử dụng cán bộ trong thực tiễn của công an các địa phương, qua đó sửa đổi, hoàn thiện mục tiêu, chương trình, phương pháp đào tạo theo chuẩn đầu ra của Nhà trường.

Đến dự buổi làm việc giữa nhà trường và Công an các địa phương, đều có lãnh đạo Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo các đơn vị Phòng nghiệp vụ, Công an các Thành phố, Công an các huyện có học viên thực tập. Đặc biệt, tại Công an tỉnh Lào Cai có sự tham dự của đồng chí Đại tá Lưu Hồng Quảng - Phó Giám đốc Công an tỉnh. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về quá trình triển khai và việc thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp của học viên H03S, Khóa K53S. Trong đó, các em học viên đã báo cáo kết quả tình hình triển khai thực tập, quá trình thực tập đã cho các em đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm công tác thực tế, rất có ích cho công tác của bản thân sau này và bày tỏ sự cám ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Tổ chức cán bộ và các đơn vị, địa bàn thực tập đã quan tâm bố trí nơi ăn ở và tạo điều kiện thuận lợi cho các học viên được tiếp cận công tác thực tế, hoàn thành các chỉ tiêu thực tập theo đúng kế hoạch… Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn được nghe các ý kiến phát biểu của Công an các địa phương về một số khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch thực tập tốt nghiệp và mong muốn đề nghị nhà trường tiếp tục phân công các em học viên về địa phương, hỗ trợ công an địa phương trong điều kiện còn thiếu nhiều biên chế.

Qua kết quả kiểm tra thực tập tốt nghiệp, đánh giá các học viên cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung thực tập tốt nghiệp theo kế hoạch đã đề ra, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Ngành. Đáng chú ý là đã có một số học viên đã được UBND các huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác đảm bảoan ninh trật tự tại địa bàn thực tập.

Trên cơ sở báo cáo ý kiến phát biểu của các học viên và công an địa phương, đồng chí Trung tá Phạm Tuấn Hiệp - PHT, trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra một số mặt còn hạn chế, thiếu sót của các học viên trong đợt thực tập tốt nghiệp này và trong thời gian tới sẽ điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương để tạo điều kiện tốt nhất để các học viên các khóa sau tham gia thực tập, tiếp cận công tác thực tế và hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Ngoài ra, đồng chí mong muốn Công an các địa phương tiếp tục phối hợp với nhà trường trong công tác tổ chức thực tập tốt nghiệp nói riêng và công tác giáo dục đào tạo nói chung để góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lực lượng Công an nhân dân.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra thực tập:

Đoàn kiểm tra thực tập làm việc với Công an tỉnh Yên Bái

 Phòng 6

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác