Chủ Nhật, 5/7/2020
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Trường Cao đẳng CSND I tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới 2019-2020

Dự Lễ khai giảng còn có đại diện lãnh đạo các cơ quan bộ, ngành Trung ương và địa phương; lãnh đạo các Cục, Viện, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trực thuộc Bộ Công an; các học viện, trường CAND; công an các đơn vị địa phương trên địa bàn trường đóng quân; các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên, tân học viên của Nhà trường.

 

Đồng chí Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Công an đánh trống khai giảng

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Đại tá, TS Bùi Quang Vũ, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định trong năm học 2019-2020, Nhà trường đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cụ thể:

Về công tác giáo dục đào tạo: Nhà trường đẩy mạnh việc đổi mới công tác giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết 17 và Chỉ thị 13 của Bộ trưởng Bộ Công an, Nhà trường luôn quán triệt phương châm lấy người học làm trung tâm; hoạt động dạy giỏi, học giỏi được duy trì nền nếp, chất lượng ngày càng nâng cao. Trong năm học có 24 giảng viên đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp trường, 08 giảng viên đủ điều kiện đề nghị công nhận danh hiệu giảng viên dạy giỏi cấp Bộ, 116 lượt học viên đạt giải cao trong kỳ thi học sinh giỏi.

Nhà trường luôn đổi mới các hình thức thi, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong khâu thiết kế bài giảng; tổ chức tốt việc lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giáo dục đào tạo. Bên cạnh đó, Nhà trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập của giảng viên và học viên.

Về công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu khoa học đã có nhiều nỗ lực, góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng dạy học của Nhà trường. Trong năm học đã nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ, 03 đề tài cấp cơ sở, 27 sáng kiến, cải tiến, công trình, phần việc; nghiệm thu và ban hành 51 giáo trình, tài liệu dạy học. Đã tổ chức 22 lượt hội nghị, hội thảo khoa học, 02 hội thảo chuyên đề cấp tiểu ban lý luận thuộc Hội đồng lý luận, Bộ Công an.

Đồng chí Đại tá, TS Bùi Quang Vũ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường  phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học 

Công tác quản lý giáo dục học viên thường xuyên được Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường quan tâm chỉ đạo. Các hoạt động học tập và rèn luyện được siết chặt theo đúng quy chế, kỷ cương, kỷ luật. Kết thúc năm học có nhiều tập thể lớp đạt danh hiệu tập thể học viên xuất sắc, nhiều học viên đạt danh hiệu học viên giỏi, học viên tiên tiến, có 56 lượt tập thể và 1900 lượt học viên được các cấp khen thưởng, có 384 học viên ưu tú vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, Nhà trường đã tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào do Bộ Công an và địa phương nơi Trường đóng quân tổ chức.

Tổng kết năm học 2018 – 2019,  Trường Cao đẳng CSND có 01 đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 02 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an, 07 đơn vị Quyết thắng, 67 Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Tại Lễ khai giảng, đồng chí Hiệu trưởng cũng khẳng định Nhà trường luôn quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác giáo dục đào tạo, thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong năm học mới 2019-2020, Nhà trường quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ công tác trọng tâm đã đề ra để ngày càng nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

          Thay mặt cho tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường, đồng chí Thượng tá, TS Vũ Thị Nga, Trưởng Bộ môn Pháp luật phát biểu thể hiện sự quyết tâm sẽ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020. Để đạt được kết quả cao, đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường luôn giữ vững phẩm chất chính trị, ngăn chặn và đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa”; Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 ngày 10/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2019-2020 trong CAND, trong đó chú trọng việc xây dựng bài giảng điện tử, tình huống nghiệp vụ mô phỏng, thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo, luôn chủ động trong tham mưu, trách nhiệm trong phục vụ; Chủ động, tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả các phong trào, kế hoạch do Bộ Công an và Nhà trường phát động; Không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường và Ngành Công an trong thời kỳ mới; Luôn phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm trong công tác, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện để mỗi cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường luôn là tấm gương sáng để học viên noi theo.

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Thị Nga, Trưởng Bộ môn Pháp Luật thay mặt tập thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên Nhà trường phát biểu tại Lễ Khai giảng

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò Trường Cao đẳng CSND I đã đạt được trong năm học vừa qua.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự đang đứng trước những thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và yêu cầu mới hết sức nặng nề, đòi hỏi các học viện, trường CAND nói chung và Trường Cao đẳng CSND I nói riêng phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

 

Đồng chí Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Lễ Khai giảng năm học

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị Nhà trường tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng CAND chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 08 của Bộ về nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học 2019-2020 và chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị giao ban công tác xây dựng lực lượng 9 tháng đầu năm 2019, đó là: “Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn công tác giảng dạy lý luận với trao đổi thực tiễn công tác; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giáo dục, đào tạo đáp ứng yêu cầu đòi hỏi kiến thức cho từng loại cán bộ”.

Hai là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường trong sạch, vững mạnh toàn diện; đặc biệt phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của nhà trường. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, chủ động xây dựng phương án, kế hoạch bố trí cán bộ, giáo viên theo mô hình tổ chức bộ máy mới của các học viên, trường Công an nhân dân sau khi có quyết định của Bộ.

Ba là, chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy và quản lý giáo dục. Đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Chủ động mở rộng hướng nghiên cứu các đề tài khoa học vào các vấn đề mang tính thực tiễn của tình hình trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam hiện nay và những vấn đề chung của các nước trong khu vực và trên thế giới đã và đang tác động đến an ninh, trật tự ở Việt Nam.

Bốn là, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, gắn lý luận với thực tiễn, đảm bảo phù hợp, đáp ứng yêu cầu khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ các cấp đã được Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt, nhất là sau khi đổi mới sắp xếp hệ thống các học viện, trường Công an. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục học viên về lập trường tư tưởng, đạo đức, lối sống, nội quy kỷ luật, tư thế tác phong của người cán bộ, chiến sĩ CAND.

Năm là, đối với các em học viên đang học tập, rèn luyện tại nhà trường, các em phải luôn nỗ lực, cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt; phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, nêu cao tinh thần tự học, chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng cần thiết của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, sẵn sàng đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn công tác tại công an các đơn vị, địa phương; xứng đáng với sự tin tưởng, hi vọng của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

Một số hình ảnh tại Lễ Khai giảng:

Đồng chí Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Công an duyệt Đội Danh dự

Đồng chí Thượng tướng, PGS. TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng,
Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa cho lãnh đạo Nhà trường

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Khai giảng

Duyệt đội ngũ tại Lễ Khai giảng Nhà trường

Toàn cảnh Lễ Khai giảng

Bài và ảnh: Trung tâm T2

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác