Thứ Hai, 18/2/2019
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Trường Cao đẳng CSND I tổ chức nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp cơ sở

Đề tài “Xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên Trường Cao đẳng CSND I” tập trung nghiên cứu, xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên Trường Cao đẳng CSND I và tổ chức thực hiện bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực sư phạm của giảng viên tại Nhà trường, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giảng viên đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ chiến sỹ cảnh sát có trình độ, có tay nghề đáp ứng yêu cầu công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tình hình mới.

Đề tài “Nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển có thời hạn giáo viên nghiệp vụ đến công tác tại Công an các đơn vị, địa phương của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I” đã đi sâu nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên qsdwquan đến hoạt động luân chuyển có thời hạn, đánh giá thực trạng đồng thời rút ra những ưu điểm cũng như thiếu sót, hạn chế trong công tác này. Đặc biệt, đề tài đã xây dựng hệ thống các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn nhà trường nhằm nâng cao chất lượng công tác luân chuyển có thời hạn giáo viên nghiệp vụ đến Công an các đơn vị, địa phương của Trường Cao đẳng CSND I.

Kết luận tại hai buổi nghiệm nghiệm thu, đồng chí Đại tá, TS Bùi Quang Vũ, Chủ tịch hội đồng đánh giá cao kết quả đã đạt được cũng như những đóng góp thực tiễn của hai đề tài mang lại. Tuy nhiên, đồng chí cũng đã chỉ ra một số điểm còn hạn chế, thiếu sót trong các đề tài, đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện.

Kết quả hai đề tài khoa học cấp cơ sở do đồng chí Đỗ Thanh Mạnh và đồng chí Trần Ngọc Khiêm, Phòng Quản lý đào tạo làm chủ nhiệm được đánh giá đạt loại xuất sắc.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu.

Tin ảnh: P6 - T2 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác