Thứ Sáu, 30/7/2021
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Trường Cao đẳng CSND I tổ chức nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp tiểu ban

Ngày 03/06/2021, Hội đồng nghiệm thu khoa học và công nghệ Trường Cao đẳng CSND I tổ chức nghiệm thu chuyên đề lý luận cấp tiểu ban nêu trên. Đây là đề tài được thực hiện dựa trên thực tế công tác giảng dạy và học tập của học viên chuyên ngành Quản lý Hành chính về trật tự xã hội trong những năm vừa qua.

 Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì tại buổi nghiệm thu.

Tới dự và chủ trì buổi nghiệm thu có đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam - Hiệu trưởng Nhà trường - Chủ tịch Hội đồng khoa học, đồng chí Đại tá, PGS.TS Hoàng Ngọc Bình, Phó trưởng khoa T02 - Ủy viên phản biện 1, đồng chí Thượng tá, Phạm Tuấn Hiệp - Phó Hiệu trưởng Nhà trường – Uỷ viên Hội đồng, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tình, Trưởng khoa CB3 T09 - Ủy viên phản biện 2, đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng phòng 3 T09 - Ủy viên Thư ký Hội đồng và đồng chí Thượng tá, TS Hoàng Lê Nam – Chủ nhiệm đề tài khoa học, cùng các đồng chi trong ban biên soạn đề tài.

Đồng chí Thượng tá Hoàng Lê Nam, Trưởng Khoa Quản lý Hành chính về trật tự xã hội, Chủ nhiệm đề tài khoa học báo cáo tại buổi nghiệm thu

 Đồng chí Trung tá Hoàng Lê Nam, Chủ nhiệm đề tài khoa học Lý luận về xây dựng chính phủ điện tử trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội” thay mặt Ban chủ nhiệm đề tài báo cáo về quá trình tổ chức thực hiện đề tài khoa học, những khó khăn, vướng mắc, những nội dung kiến nghị đề xuất nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học các kiến thức môn học chuyên ngành Quản lý Hành chính về trật tự xã hội.

Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của các thành viên trong Ban biên soạn. Trong đó, các ý kiến đều đánh giá cao những kiến nghị đề xuất mà Ban chủ nhiệm nghiên cứu đề tài đã đưa ra, đáp ứng được yêu cầu đối với một nhiệm vụ đề tài khoa học và công nghệ cấp tiểu ban.

Thành viên Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ chuyên đề chúc mừng Ban chủ nhiệm đề tài.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Hội đồng nghiệm thu đã nhất trí nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tiểu ban: “Lý luận về xây dựng chính phủ điện tử trong lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội đạt loại xuất sắc đề tài được áp dụng vào chương trình giảng dạy của cán bộ, giảng viên và học viên Khoa Quản lý Hành chính về trật tự xã hội trong thời gian tới.

 

  Ảnh và Bài: Đại Nghĩa (Phòng Hành chính tổng hợp)

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi