Chủ Nhật, 5/7/2020
Nhà trường kỷ cương, Nhà giáo mẫu mực, Học viên tích cực
Lập Hội đồng xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm:

- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đỗ Trung Tá, Chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao;

- Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Văn Hiệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Các Ủy viên Hội đồng gồm:

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Việt Bắc, Chủ nhiệm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 “Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ vật liệu mới”;

-  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Bộ, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam;

- Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Chí Cương, Viện Chăn nuôi;

- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội;

-  Giáo sư, Tiến sĩ Trương Nam Hải, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

-  Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Lạc Hồng Học viện Kỹ thuật quân sự;

- Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Cảnh Khanh, Viện nghiên cứu Truyền thống và Phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam;

-  Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Gia Khánh, Ủy viên Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư ngành Y; 

-  Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quốc Khánh, Đại học Bách Khoa Hà Nội;

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Đức Mạnh, Viện trưởng Viện Công nghiệp Thực phẩm;

- Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hoài Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

- Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam;

- Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Ngọc, Học viện An ninh nhân dân;

- Giáo sư, Tiến sĩ Lê Sâm, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam;

-  Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Trí, Đại học Sư phạm Hà Nội;

- Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Trị, Tổng hội Địa chất Việt Nam;

- Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Nguyễn Thanh Thủy, Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, chuyên gia khoa học.

Hội đồng hoạt động theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 và Khoản 3 Điều 21 Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Trích nguồn: Báo điện tử Chính phủ
Biên tập: Mai Loan, Trung tâm TTKH&TLGK

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi