Thứ Năm, 7/7/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Bộ Công an thông báo vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương

Ngày 22/01/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 04/2019/QĐ-TTg về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; ngày 21/01/2022, Ban chỉ đạo 138/CP ban hành Kế hoạch số 28/KH-BCDD138/CP về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2022. Theo đó, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 135/KH-BCA-V01 ngày 24/3/2022 về việc vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương.

Bộ Công an thông báo vận động ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương -0
Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt với các loại tội phạm, nhiều CBCS Công an và các cá nhân tiêu biểu đã phải mang thương tật suốt đời, thậm chí đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Quỹ phòng, chống tội phạm là Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ trưởng Bộ Công an quản lý, điều hành (gọi là Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương) và ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý, điều hành (gọi chung là Quỹ phòng, chống tội phạm cấp tỉnh). Kinh phí thành lập Quỹ được hỗ trợ từ ngân sách trung ương và được bổ sung bằng tài trợ, đóng góp tự nguyện từ nguồn hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống tội phạm.
Trong cuộc đấu tranh đầy cam go, quyết liệt với các loại tội phạm, nhiều CBCS Công an và các cá nhân tiêu biểu đã phải mang thương tật suốt đời, thậm chí đã hy sinh cả tính mạng để bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân. Vì vậy Quỹ phòng, chống tội phạm trung ương được sử dụng để chi thưởng đột xuất bằng tiền cho các cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức, tập thể, có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; hỗ trợ tiền đền bù, trợ cấp thiệt hại, đột xuất đối với gia đình và người trực tiếp tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy bị thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản.

Để tăng cường các nguồn lực phục vụ có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự, động viên khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, Bộ Công an trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có nguyện vọng đóng góp, tài trợ, viện trợ cho Quỹ qua các hình thức:

1. Ủng hộ bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước:

- Tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công an;
- Số tài khoản: 3761.0.9052483.91020 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội;
- Mã đơn vị QHNS: 9052483;

2. Ủng hộ tiền mặt:
- Đơn vị tiếp nhận: Văn phòng Bộ Công an
- Địa chỉ: số 44 Yết Kiêu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại liên hệ tiếp nhận ủng hộ Quỹ (đồng chí Hoàng Bạch Dương, Kế toán trưởng Văn phòng Bộ Công an): 0912508698 hoặc 069.2343976.

3. Thông qua nhắn tin ủng hộ theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

4. Đối với các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

Nguồn: Báo CAND

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi