Thứ Tư, 7/12/2022
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Đoàn.

 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Đại tá Trần Phòng cho biết, hiện nay, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm Công an thành phố Đà Nẵng đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu công tác huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, so với thực tế yêu cầu, nhiệm vụ thì vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định. Vì vậy, Đại tá Trần Phòng đề nghị lãnh đạo cấp trên tiếp tục quan tâm, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị để lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm nói riêng, Công an thành phố Đà Nẵng nói chung thực hiện tốt yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

 

Thiếu tướng Lê Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Thay mặt Đoàn công tác, Thiếu tướng Lê Văn Hà đánh giá cao những kết quả đã đạt được của lực lượng Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm Công an thành phố Đà Nẵng. Đồng thời ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của đơn vị và giao các thành viên trong Ban soạn thảo xây dựng Đề án tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc để đề xuất đưa vào đầu tư trong dự án mua sắm các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phương tiện có tính năng công nghệ hiện đại, phù hợp. “Mục tiêu hướng đến là đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát cơ động, chú trọng đến yếu tố địa hình, địa bàn, khí hậu và vùng tác chiến”, Thiếu tướng Lê Văn Hà nhấn mạnh.

 Nguồn: Cổng TTĐT BCA

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi