Thứ Ba, 2/3/2021
" Đoàn kết, kỷ cương, ổn định, phát triển "
Thiệp chúc mừng năm mới 2021 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi