Thứ Năm, 23/5/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Tổng kết thực tập tốt nghiệp khóa K57S

Đồng chí Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thực tập

Chủ trì buổi tổng kết có đồng chí Thượng tá, TS Phạm Tuấn Hiệp, Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban chỉ đạo thực tập; cùng tham dự buổi tổng kết có các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị và giáo viên hướng dẫn thực tập.

Tại buổi tổng kết, đồng chí Thượng tá, TS Đặng Thị Ngọc Hà, Trưởng Phòng Quản lý đào tạo trình bày báo cáo tổng kết thực tập, đánh giá toàn diện kết quả thực tập của học viên: Kết thúc đợt thực tập, học viên khóa K57S được nhiều cấp ghi nhận, tặng giấy khen; 73.97% học viên xếp loại xuất sắc, 24.76% loại giỏi, 1.27% loại khá.