Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Công tác đảm bảo an ninh, trật tự dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đội Thường trực bảo vệ kiểm tra người và phương tiện ra, vào Trường.

Tăng cường làm tốt công tác nắm tình hình; tích cực tham gia tuần tra, kiểm soát phòng ngừa, phòng chống cháy nổ. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp tuyên truyền vận động CBCS và học viên trong thời gian nghỉ Tết chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Ngành, nội quy, quy định của Nhà trường và của địa phương trong công tác đảm bảo ANTT.

Cán bộ Đội Thường trực bảo vệ đã tập trung rà soát quy trình chính xác, thực hiện nghiêm chỉnh chức trách, nhiệm vụ được giao; thường xuyên cảnh giác, nâng cao ý thức trách nhiệm, gương mẫu chấp hành các quy định về ANTT, phòng chống cháy nổ, an toàn cơ quan, tự quản, bảo vệ tài sản của Nhà trường. Chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về phòng chống cháy nổ, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống các vi phạm về ANTT, an toàn cơ quan. Giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường và tuyệt đối không để người ngoài, người không có trách nhiệm vào  trường trong dịp nghỉ Tết khi chưa có sự đồng ý của lãnh đạo nhà trường.

Đội Thường trực bảo vệ thực hiện nghiêm việc tuần tra canh gác, kiểm tra niêm phong, có sổ ghi chép các diễn biến trong ca trực, ký bàn giao đầy đủ giữa các ca trực. Chú trọng các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao; những phòng, nơi có tài sản giá trị. Phối hợp xử lý các tình huống phát sinh và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, điều động lực lượng tham gia công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ, an toàn Nhà trường, an toàn người và tài sản trong đợt nghỉ Tết khi các đơn vị chức năng trong Nhà trường đề nghị.

Đội Thường trực bảo vệ kiểm tra phòng chống cháy nổ trong Nhà trường.

Đội Thường trực bảo vệ phối hợp trực ban lãnh đạo, trực ban sĩ quan kiểm tra chốt gác Học viên.

Đội Thường trực bảo vệ đã triển khai sâu, rộng CBCS trong toàn đơn vị đã nhận thức được ý nghĩa, tác dụng và sự cần thiết phải tự giác chấp hành, nhất là chấp hành mệnh lệnh, chỉ thị, nhiệm vụ. Các hoạt động được triển khai nghiêm túc, đảm bảo; tạo không khí hăng hái, phấn khởi trong dịp đón xuân năm mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Tổ chức thực hiện nghiêm các chế độ sinh hoạt chính quy trong ngày, trong tuần; nơi ăn, ở, học tập, sinh hoạt, làm việc, ra vào cổng của CBCS, học viên Nhà trường được thực hiện theo đúng yêu cầu, nhiệm vụ; đảm bảo tuyệt đối an toàn Nhà trường trong thời gian CBCS và học viên nghỉ Tết; sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ; công tác quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong dịp Tết Nguyên đán.

Đội Thường trực bảo vệ phối hợp trực ban lãnh đạo, trực ban sĩ quan kiểm tra chốt gác Học viên.

Quản lý việc ra, vào cơ quan; kiểm tra giấy tờ, ghi sổ theo dõi. Ghi chép đầy đủ diễn biến và các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ đã thực hiện trong ca trực; tổ chức bàn giao giữa hai ca trực. Tổng hợp, báo cáo tình hình chấp hành thời gian của cán bộ, giáo viên, việc bảo vệ canh gác của học viên trực theo quy định. Kiểm soát người và phương tiện ra, vào cổng trường đảm bảo theo quy định; thường xuyên tham mưu với lãnh đạo Phòng để đề xuất Ban Giám hiệu về công tác thường trực - bảo vệ đạt được hiệu quả cao nhất.

 Thực hiện Quy chế phối hợp giữa Nhà trường với Công an huyện Chương Mỹ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả. Quán triệt và triển khai các công tác mà cấp trên giao; kịp thời quan tâm, động viên đời sống cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp với Phòng Quản lý học viên thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở học viên có ca trực, duy trì nghiêm túc các chế độ trực ban, trực canh gác, trực bảo vệ nhà trường đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, đúng quy định của Nhà trường, của Bộ Công an trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

                          Bài: Đội TTBV - Phòng HCTH

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi