Thứ Hai, 29/5/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị diễn ra trong ngày 09/01/2023; chủ trì Hội nghị có đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu; cấp ủy, lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở cùng cán bộ, đảng viên khối cán bộ, giáo viên nhà trường.

Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí báo cáo viên báo cáo nội dung 04 Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII bao gồm:

Nghị quyết số 27 về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Nghị quyết số 28 về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Nghị quyết số 29 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Kết luận số 45 về “Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, UV BTV Đảng ủy, Trưởng phòng Chính trị báo cáo viên tại Hội nghị.

Đồng chí Trung tá, TS Lê Hồng Vương, Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị, KHXH, nhân văn và tâm lý báo cáo viên tại Hội nghị.

Thông qua Hội nghị giúp Đảng ủy Trường Cao đẳng CSND I, cấp ủy lãnh đạo các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở và cán bộ, đảng viên khối cán bộ, giáo viên trong Nhà trường nắm vững quan điểm chỉ đạo, những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, tạo động lực để toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên, học viên phấn đấu thi đua lập nhiều thành tích trong năm học 2022-2023.

Bài:  Phòng Chính trị

Biên tập: Phương Thảo - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi