Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết số 104-NQ/ĐU, ngày 05/4/2021 về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý, giáo dục học viên; Nghị quyết số 115-NQ/ĐU, ngày 23/4/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác hậu cần, đời sống trong Đảng bộ nhà trường giai đoạn 2020-2025

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám hiệu; Cấp ủy, lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở; đại diện UBKT Đảng ủy; Trưởng các tổ chức quần chúng.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Chính trị trình bày Dự thảo báo cáo sơ kết thực hiện 02 Nghị quyết số 104-NQ/ĐU và Nghị quyết số 115-NQ/ĐU. Báo cáo nêu rõ, sau hơn 02 năm thực hiện Nghị quyết chuyên đề, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; cấp ủy các đơn vị cùng toàn thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ đã nỗ lực triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Kết quả, đối với thực hiện Nghị quyết số 104-NQ/ĐU: Công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống đối với học viên được coi trọng; nền nếp, kỷ cương, ý thức chấp hành điều lệnh CAND được thực hiện nghiêm túc. Các phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt của học viên được đẩy mạnh, tỷ lệ học viên Khá, Giỏi được nâng lên; tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật giảm; công tác phát triển Đảng được quan tâm, thực hiện tốt theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương… đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đổi mới giáo dục, đào tạo của Nhà trường. Công tác phối hợp với các đơn vị, tổ chức quần chúng đoàn thể trong việc thực hiện các Nghị quyết luôn được quan tâm và được cụ thể hóa gắn với nhiệm vụ từng năm học, sát đúng và phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với thực hiện Nghị quyết số 115-NQ/ĐU: Các mặt công tác hậu cần, đời sống đã được triển khai đồng bộ, đã từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác của giai đoạn đầu sau sáp nhập. Đồng thời, việc kịp thời triển khai thực hiện Dự án mở rộng, cải tạo xây dựng Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I là một trong những khâu then chốt, đảm bảo hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ khi các hạng mục mới kết hợp với hạ tầng cơ sở sẵn có, tạo thành một chỉnh thể hạ tầng hoàn thiện. Đây chính là điều kiện cần thiết để đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành, đưa công tác giáo dục đào tạo và các công tác khác của Nhà trường lên một tầm cao mới; nâng cao vị thế nhà trường trong hệ thống các trường Công an nhân dân và địa phương nơi Nhà trường đóng quân.

Những kết quả trên, thể hiện tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự quyết tâm chính trị cao của cán bộ, đảng viên, công tác tham mưu kịp thời của các đơn vị chức năng liên quan. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế nhất định, điều đó ảnh hưởng lớn đến kết quả công tác lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục học viên và công tác hậu cần, đời sống.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Chính trị trình bày Dự thảo Báo cáo sơ kết thực hiện 02 Nghị quyết chuyên đề.

Cũng tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận tâm huyết của các đại biểu, đại diện các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở, các tổ chức quần chúng. Các ý kiến đóng góp một cách thẳng thắn, tập trung đánh giá khách quan, chính xác, đặc biệt là rút ra các bài học kinh nghiệm, nhận diện rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế, các tiêu chí chưa đạt được, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục theo hướng thực chất, hiệu quả, chuyên sâu, góp phần thực hiện tốt và hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Đồng chí Đại tá, TS Hà Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trưởng phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Phòng Quản lý học viên phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Văn Tình, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Nghiệp vụ cơ bản phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Trần Thị Phương Thảo, Bí thư Đảng bộ, Trưởng phòng Hậu Cần phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Trương Thị Phương Hiền, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm lưu trữ và thư viện phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Tú Nam, Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao công tác chuẩn bị, xây dựng báo cáo sơ kết của Hội nghị, đồng thời đề nghị các Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tùy theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, xác định rõ mục tiêu, đề ra giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy đối với công tác quản lý, giáo dục học viên và công tác hậu cần, đời sống từ nay đến hết nhiệm kỳ; qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch, Nhà trường vững mạnh, toàn diện.

Bài: Phương Dung - Phòng Chính trị

Biên tập: Minh Quyết

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi