Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Hội nghị tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động giáo dục, đào tạo

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng. Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo. Cùng dự có đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng; đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo, Cục Đào tạo; đại diện lãnh đạo phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Nam; Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; đại diện lãnh đạo các đơn vị, tổ chức quần chúng; lãnh đạo, cán bộ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam,  Hiệu trưởng khẳng định: Chất lượng giáo dục, đào tạo luôn là mối quan tâm hàng đầu của toàn xã hội và là vấn đề trọng yếu trong chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước ta. Mỗi cơ sở giáo dục cần có chủ trương rõ ràng về chất lượng và bảo đảm chất lượng, coi đây là yếu tố then chốt khẳng định uy tín, vị thế và hội nhập. Để đánh giá được chất lượng và đảm bảo chất lượng đào tạo, việc lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động giáo dục, đào tạo là một trong những biện pháp quan trọng, giúp cho lãnh đạo nhà trường có cái nhìn khách quan, toàn diện hơn về mục tiêu quản lý, đảm bảo lợi ích của người học tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường trong thực hiện mục tiêu đào tạo, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của Công an các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng phát biểu khai mạc.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo đã phát biểu ghi nhận sự chủ động của Nhà trường trong việc triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi trong thời gian qua, đặc biệt việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động này, xây dựng và thử nghiệm thành công phần mềm lấy ý kiến phản hồi và đưa vào sử dụng trong năm học 2022-2023; đồng thời đồng chí Cục trưởng đề nghị Nhà trường tiếp tục làm tốt công tác lấy ý kiến phản hồi trong thời gian tới, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều hoạt động giáo dục, đào tạo.

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã trình bày tóm tắt báo cáo tổng kết 05 năm hoạt động lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Báo cáo nêu rõ: Nhà trường đã tổ chức thực hiện có hiệu quả hoạt động lấy ý kiến phản hồi của người học, cán bộ, giáo viên và Công an các đơn vị, địa phương đối với hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường; đồng thời đã thực hiện tốt công tác cải tiến sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi. Trên cơ sở đánh giá kết quả, báo cáo cũng đưa ra những kiến nghị, đề xuất và phương hướng triển khai thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi của Nhà trường trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tá, TS Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo trình bày báo cáo tổng kết.

Chủ trì phần tham luận tại Hội nghị, đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng đề nghị các đồng chí đại biểu tập trung đánh giá thực trạng công tác lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường, trong đó tập trung làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả triển khai; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; từ đó đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động lấy ý kiến phản hồi trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng chủ trì tham luận Hội nghị.

Các ý kiến phát biểu đã tập trung làm rõ một số vấn đề về thực trạng công tác lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường, trong đó tập trung làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kết quả triển khai; những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động lấy ý kiến phản hồi trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tá, TS Lê Thanh Tú, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục và đào tạo, Cục Đào tạo tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Ngô Thị Minh Nguyệt, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Hà Nam tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá Kiều Huy Toàn, Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn, Hòa Bình tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Bùi Quốc Hưng, Phó Trưởng Công an TP.Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Trung tá Đào Phi Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Thượng tá, TS Vũ Thị Nga, Trưởng Khoa Luật tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Trung tá Hà Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Quản lý đào tạo tham luận tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng đã biểu dương Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo đã tích cực chuẩn bị các điều kiện, chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để đảm bảo tổ chức thành công buổi Hội nghị. Đồng chí Phó Hiệu trưởng khẳng định, các ý kiến tham luận trong Hội nghị là những thông tin rất có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn trong công tác giáo dục, đào tạo tại Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I. Đồng thời, đề nghị các đơn vị có liên quan cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu, giao Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo phối hợp các đơn vị hoàn thành báo cáo kết quả tổng kết công tác lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động giáo dục, đào tạo.

Để biểu dương những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong triển khai hoạt động lấy ý kiến phản hồi của Nhà trường; tại hội nghị, lãnh đạo Nhà trường đã trao các quyết định khen thưởng đối với tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi. Về tập thể khen thưởng 03 đơn vị là Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; Phòng Quản lý học viên; về cá nhân có 6 cá nhân tiêu biểu thuộc các đơn vị Phòng Quản lý đào tạo; Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo; Phòng Quản lý học viên được khen thưởng.

Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc  trong 5 năm thực hiện công tác lấy ý kiến phản hồi đối với hoạt động giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.

Bài: Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

Biên tập: Minh Quyết - Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi