Chủ Nhật, 14/7/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác Khảo thí đảm bảo chất lượng đào tạo

Dự chủ trì buổi Lễ đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng. Tham dự Lễ Khai giảng PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, giảng viên lớp học; đại diện lãnh đạo các đơn vị và 100 học viên lớp Bồi dưỡng.

Đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng, chủ trì buổi Lễ.

Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Đại tá, TS Đồng Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng khẳng định: Trước yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và sự phát triển của khoa học công nghệ, ngày 20/4/2021, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 2612/QĐ-BCA phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong Công an nhân dân đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trên cơ sở đó, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I xác định chủ đề năm học 2023-2024 “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo”. Do đó, đặt ra yêu cầu cấp thiết chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đối với tất cả các lĩnh vực của Nhà trường trong đó có công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Lớp Bồi dưỡng được tổ chức nhằm kịp thời trang bị cho lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trong Nhà trường những kiến thức, kỹ năng về công nghệ thông tin, kiến thức về an ninh, an toàn thông tin, kiến thức chung về chuyển đổi số và một số giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục; sử dụng công cụ đánh giá ngân hàng câu hỏi thi, phân tích kết quả học tập; sử dụng công cụ khảo sát, thu thập thông tin phản hồi về công tác thi, kiểm tra đánh giá; sử dụng phần mềm trong công tác đảm bảo chất lượng dào tạo đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo.

Các đại biểu và đại diện học viên tham gia lớp Bồi dưỡng chụp ảnh lưu niệm.

Ngay sau Lễ Khai giảng, các học viên đã bắt đầu buổi học đầu tiên với chuyên đề “Nhận thức chung về chuyển đổi số và một số giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục” do PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam giảng dạy.

PGS.TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng ban Nghiên cứu đánh giá giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, giảng viên lớp học.

Bài: Thanh Lương, phòng Khảo thí và ĐBCL đào tạo

Biên tập: Phương Thảo, phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi