Thứ Sáu, 22/9/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Khoa Cảnh sát hình sự với quyết tâm bước vào năm học mới 2022 - 2023

Trong năm học 2021 - 2022, khoa Cảnh sát hình sự là đơn vị có số lớp chuyên ngành đào tạo nhiều so với các đơn vị chuyên ngành khác trong nhà trường. Mặc dù đơn vị cũng còn nhiều khó khăn bởi đội ngũ giáo viên mới được điều động về Khoa chiếm tỉ lệ lớn (9/12 đồng chí). Tuy nhiên, với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị chức năng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị. Trong năm học 2021 - 2022, Khoa Cảnh sát hình sự đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, đơn vị đã tham gia giảng dạy 16 lớp trong và ngoài trường; tham gia bồi dưỡng, huấn luyện theo phương án 06 cho lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các đơn vị, địa phương; mời cán bộ thực tế về giảng dạy và báo cáo thực tế cho học viên chuyên ngành Khóa K57S.

Đồng chí Thượng tá, TS. Nguyễn Chí Thành, Trưởng Khoa Cảnh sát hình sự trình bày tham luận tại Hội nghị Tổng kết năm học 2021-2022

Ngoài ra, đơn vị còn tiến hành biên soạn, nghiệm thu 01 giáo trình; tiến hành rà soát, cập nhật và chỉnh sửa 12 hệ thống đề cương ôn thi, ngân hàng câu hỏi thi đối với 04 môn học; xây dựng mới và nghiệm thu 01 ngân hàng câu hỏi thi theo hình thức RUBIC; nghiệm thu 01 tài liệu tập huấn ‘‘Công tác phòng, chống mua bán người cho lực lượng Công an cơ sở’’ theo chương trình hợp tác ASEAN -ACT; tổ chức 01 hội thảo khoa học “đào tạo cán bộ trinh sát Cảnh sát trình độ Trung cấp đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong tình hình hiện nay.”; tổ chức 01 toạ đàm khoa học “Tình yêu, đạo đức, trình độ nghiệp vụ người cán bộ chiến sỹ Cảnh sát hình sự trong tình hình hiện nay”; có 22 bài viết của các đồng chí trong khoa được đăng trên tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu khoa học; thực hiện 01 phần việc, 01 sáng kiến (đã nghiệm thu); xây dựng 01 quy trình đã nghiệm thu.

Trong năm học 2021 - 2022, Khoa Cảnh sát hình sự đã cử các giáo viên đi công tác thực tế tại Công an đơn vị địa phương; phân công giáo viên hướng dẫn học viên thực tập tốt nghiệp cho Khoá K57S; tham gia Ban Chỉ đạo chương trình ASEAN - ACT tại Việt Nam; xây dựng đề án chương trình phòng, chống tội phạm mua bán người tại Việt Nam cho Công an các đơn vị địa phương; tham gia xây dựng một số văn bản nghiệp vụ theo đề nghị của Cục Cảnh sát hình sự.

Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2021 - 2022, với tinh thần tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, phát huy các thế mạnh, Cấp ủy, lãnh đạo, giáo viên Khoa Cảnh sát hình sự quyết tâm bước nào năm học mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong Chương trình công tác năm học 2022 – 2023, phấn đấu giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng, cụ thể như sau:

Về công tác chính trị tư tưởng: Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc những chủ trương, kế hoạch, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu. Trên cơ ở đó, đơn vị xây dựng và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác, kế hoạch của Khoa. Mục tiêu đề ra 100% cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đều có lập trường tư tưởng vững vàng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu.

Về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn: Khoa chủ động xây dựng lịch trình và tổ chức giảng dạy cho học viên chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm trật tự xã hội Khóa K58S, các lớp Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã khi được phân công; phối hợp cùng chương trình ASEAN -ACT tại Việt Nam triển khai tập huấn chính thức về Phòng, chống tội phạm mua bán người cho học sinh trong Nhà trường và lực lượng Công an cơ sở một số đơn vị, địa phương.

Về công tác biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học: Tiếp tục tiến hành các thủ tục nghiệm thu và ban hành tài liệu tập huấn phòng, chống tội phạm mua bán người cho lực lượng Công an cơ sở; đăng ký và biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học phục vụ đào tạo bậc trung cấp chuyên ngành Trinh sát phòng, chống tội phạm trật tự xã hội; Biên soạn, chỉnh sửa hệ thống đề thi vấn đáp, tự luận, đề thi tốt nghiệp dùng cho các lớp đào tạo chính quy và các lớp tập huấn; biên soạn; kiểm tra, rà soát, bổ sung, chỉnh lý hệ thống hồ sơ dạy học trong Chương trình đào tạo chuyên ngành Khoa K58S đảm bảo tính đồng bộ, khoa học, thẩm mỹ, cập nhật theo chương trình mới và những văn bản quy định mới nhất hiện nay.

Về công tác nghiên cứu khoa học: Triển khai đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học; viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành và kỷ yếu khoa học; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, cập nhật kiến thức thực tế cho giáo viên.

Trường Cao đẳng CSND I  phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự tổ chức lớp tập huấn Phương án 06

Về công tác thực tế, luân chuyển giáo viên, báo cáo thực tế cho học viên: Triển khai toàn bộ giáo viên trong đơn vị đăng ký đi thực tế trong năm học nhằm nâng cao năng thực thực tiễn, cập nhật tình hình mới phục vụ cho công tác giảng dạy; chủ động xây dựng kế hoạch mời báo cáo viên báo cáo thực tế cho học viên chuyên ngành K58S theo kế hoạch.

Về tham gia các phong trào: Tích cực, chủ động tham gia phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua CAND học tập, thực hiện 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; phong trào dạy giỏi, hội giảng. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện các phong trào khác do các cấp phát động; tham gia tích cực các phong trào do Bộ Công an, nhà trường phát động, tổ chức; tiếp tục động viên và tạo điều kiện để tất cả cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tham gia tích cực hơn nữa nhằm tạo ra những sân chơi bổ ích cho cán bộ, giáo viên.

Về công tác xây dựng đơn vị: Thực hiện tốt chính sách cán bộ, thi đua khen thưởng, từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo, cấp ủy đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng; thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên môn đối với các mặt công tác của đơn vị để đánh giá những kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề còn tồn tại, hạn chế từ đó có biện pháp nâng cao chất lượng công tác; làm tốt công tác nêu gương các cá nhân, điển hình tiên tiến để khuyến khích, động viên các cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; chú trọng xây dựng tập thể đơn vị luôn đoàn kết, dân chủ và nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình; duy trì trực ban đơn vị và thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Về quan hệ phối hợp: Tiếp tục phát huy kết quả các mối quan hệ phối hợp với các đơn vị chức năng trong nhà trường, tăng cường xây dựng và phát triển với các phòng chức năng của Cục C02 và Công an một số đơn vị, địa phương trong công tác đào tạo; phối hợp với đại diện chương trình ASEAN-ACT ban hành tài liệu và tổ chức tập huấn cho Công an cơ sở về phòng, chống tội phạm mua bán người.

Với sự chỉ đạo tập trung, thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị chức năng, sự chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và sự đoàn kết, thống nhất của tập thể cán bộ, giáo viên trong đơn vị, Khoa Cảnh sát hình sự quyết tâm bước vào năm học mới và phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm học 2022 - 2023.

Bài: Thượng tá, TS. Nguyễn Chí Thành, Trưởng khoa Cảnh sát hình sự

Biên tập: Loan Trần, phòng HCTH

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi