Thứ Năm, 25/4/2024
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề tư tưởng của học viên

Thời gian qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy - Ban Giám hiệu Nhà trường, công tác quản lý giáo dục học viên đã nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét; các hoạt động của học viên từng bước đi vào nền nếp, chính quy, tinh nhuệ theo điều lệnh CAND; điều kiện cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt, học tập, rèn luyện của học viên được quan tâm, cải thiện; học viên đã nâng cao nhận thức, thái độ, động cơ, mục đích học tập, rèn luyện đúng đắn; tỷ lệ học viên khá, giỏi có chiều hướng tăng, tỷ lệ học viên vi phạm kỷ luật chiếm tỷ lệ thấp. Đây chính là minh chứng rõ nét, khẳng định công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề tư tưởng của học viên đang đi đúng hướng, mang lại hiệu quả tích cực đối với công tác quản lý giáo dục học viên.

Đồng chí Đại tá, PGS.TS Lê Hoài Nam, Hiệu trưởng chủ trì Hội nghị đối thoại với học viên và lãnh đạo các đơn vị chức năng trong nhà trường.

Công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề tư tưởng của học viên được Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường, lãnh đạo phòng Quản lý học viên xác định là nhiệm vụ, công tác trọng tâm có ý nghĩa quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng toàn bộ các hoạt động của học viên. Thực hiện nhiệm vụ này, phòng Quản lý học viên luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi học viên về mục tiêu, yêu cầu, nội dung rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng. Trong đó, thường xuyên quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên, học viên tích cực học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành; tập trung giáo dục lịch sử, truyền thống của lực lượng Công an và nhà trường; giáo dục chính trị, đạo đức lối sống cho học viên trước những diễn biến mới có liên quan đến an ninh, lợi ích quốc gia của Việt Nam; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, duy trì tổ chức giao ban, đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo nhà trường và các đơn vị chức năng với học viên, tổ chức sinh hoạt chính trị, các hoạt động văn - thể - mỹ kịp thời nắm tâm tư, nguyện vọng, tư tưởng của học viên, giáo dục động viên học viên khắc phục các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh, phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập và rèn luyện…

Đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại.

Thực tế đã chỉ ra rằng vi phạm của học viên, ngoài các hành vi mang tính chất bột phát, do các điều kiện, yếu tố khách quan tác động còn có những hành vi vi phạm được tích tụ và hình thành qua một thời gian dài; có mức độ phát triển từ thấp đến cao. Nguyên nhân dẫn tới vi phạm của học viên cũng hết sức đa dạng, do khách quan, chủ quan, cả trực tiếp lẫn gián tiếp. Trong đó, cùng với sự tác động tiêu cực từ môi trường, sự chi phối bởi các điều kiện, hoàn cảnh gia đình, sự tác động của các yếu tố khác trong quá trình học tập, rèn luyện tại nhà trường thì việc thiếu bản lĩnh, lập trường để các đối tượng xấu lôi kéo hoặc nhận thức chưa tốt, chưa thấu đáo, có tư tưởng ngại khó, ngại khổ, thích ăn chơi, hưởng thụ quá mức của học viên là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vi phạm. Có thể nói, đó là những nguyên nhân phát sinh từ các vấn đề về tư tưởng dẫn tới các hiện tượng, biểu hiện tiêu cực và các vi phạm hiện hữu của học viên hiện nay. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra trong công tác quản lý giáo dục phải làm tốt công tác nắm tình hình và giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề tư tưởng của học viên nhằm phòng ngừa vi phạm, có hướng giải quyết phù hợp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên của nhà trường.

Để làm tốt công tác nắm tình hình và giải quyết các vấn đề tư tưởng của học viên trước hết cán bộ chủ nhiệm trung đội, cấp ủy - ban chỉ huy trung đội phải chủ động, tăng cường nắm bắt tâm lý, tư tưởng của học viên. Bởi các biểu hiện về tâm lý, quan điểm, tư tưởng của học viên thường biểu hiện qua nhiều hình thức, nhiều giai đoạn. Chẳng hạn, học viên có thể không bằng lòng với một quyết định nào đó của tổ chức, chỉ huy trung đội sẽ phản ứng, phát sinh tư tưởng, thái độ tiêu cực nếu không được giải tỏa, uốn nắn kịp thời dẫn đến sự xa cách, mất lòng tin, từ đó có thể hình thành sự mất lòng tin với tổ chức, với đơn vị. Cũng có khi học viên do không đủ thông tin, bị thông tin sai lệch dẫn dắt, thậm chí bị quan điểm sai trái lấn áp, không cảm thấy thuyết phục với một hoạt động nào đó của tập thể, từ đó cảm thấy không còn nhiệt tình với nhiệm vụ chung, nếu không được uốn nắn, giải thích kịp thời lâu dần có thể làm giảm lòng tin với tập thể trung đội, dẫn tới việc thực hiện nhiệm vụ một cách chiếu lệ, trung bình chủ nghĩa, không có nhiệt huyết trong quá trình học tập, rèn luyện…