Thứ Năm, 30/11/2023
“ĐOÀN KẾT – DÂN CHỦ - KỶ CƯƠNG – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ”
Quy trình đảm bảo an toàn trong dạy học, kiểm tra, thi nội dung bơi vũ trang chuyên ngành Bảo vệ mục tiêu

 

Theo chương trình môn học Hiệu trưởng nhà trường ký ban hành ngày 21/12/2020 Khoa Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp được giao nhiệm vụ tổ chức giảng dạy bài học Kỹ thuật bơi vũ trang của Cảnh sát bảo vệ mục tiêu. Bơi vũ trang là một nội dung quan trọng trong công tác giảng dạy bên cạnh những nội dung giảng dạy khác của Khoa như: vượt tường, bắn súng... Quá trình học bơi giúp học viên rèn luyện thành thục về động tác cá nhân, nâng cao sức khoẻ, đáp ứng tốt các yêu cầu của quá trình học tập, rèn luyện tại nhà trường. Hoạt động tổ chức dạy, học, kiểm tra đánh giá định kỳ, thi kết thúc môn học, đánh giá kết quả học tập của học viên với nội dung bơi vũ trang của chuyên ngành Bảo vệ mục tiêu diễn ra chủ yếu ở dưới nước, đòi hỏi học viên tham gia học tập phải có kỹ năng bơi cơ bản cũng như kỹ năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, quân tư trang; giáo viên, học viên tham gia giảng dạy, học tập phải nắm rõ được nhiệm vụ, vị trí của mình, cần thực hiện đảm bảo theo một quy trình thống nhất trong từng khâu dạy, học; mỗi sai sót dù nhỏ đều có thể gây ra mất an toàn về người và vũ khí. Vì vậy, việc ban hành quy trình đảm bảo an toàn trong dạy, học, kiểm tra, thi nội dung bơi vũ trang của chuyên ngành Bảo vệ mục tiêu là một phần việc cần thiết và đem lại hiệu quả thiết thực, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong giảng dạy và học tập.

Sau khi xây dựng xong quy trình, Khoa Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp xin ý kiến Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo, đồng thời gửi phiếu xin ý kiến đến các đơn vị có liên quan như Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Quản lý học viên, Phòng Hậu cần… Sau khi nhận được ý kiến phản hồi, Khoa nghiêm túc tiếp thu, tiến hành chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của các đơn vị, hoàn thiện và báo cáo đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách ban hành quy trình theo đúng quy định của nhà trường.

“Quy trình đảm bảo an toàn trong dạy, học, kiểm tra, thi nội dung bơi vũ trang chuyên ngành Bảo vệ mục tiêu” được ban hành không chỉ là cơ sở pháp lý để tổ chức giảng dạy, học tập, đảm bảo tuyệt đối an toàn điều kiện giảng dạy mà còn từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên, học viên chuyên ngành Bảo vệ mục tiêu nói riêng, của nhà trường nói chung trong thời gian tới.

          Bài: Trần Hoàng Dương – Khoa Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp

Biên tập: Phương Thảo – Phòng HCTH

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi